fbpx

ช้ำใจ ยายปล่อยโฮ ถูกลูกชายแอบนำทองปลอมมาเปลี่ยน

ยายถึงกับทรุดปล่อยโฮ เจ็บใจโดนลูกชายนำทองปลอมมาเปลี่ยนทองจริงที่ลูกสาวซื้อให้ กระทั่งเงินขาดมือนำมาขายถึงรู้ความจริง