fbpx

บอร์ด สมอ. เด้งกลับมาตรฐานสุรา หวั่นสายแข็งตายผ่อนส่ง

บอร์ด สมอ. เด้งกลับมาตรฐานสุรา จี้ กว. ทบทวนเกณฑ์สารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งแอลดีไฮด์ และเมทิลแอลกอฮอล์ รวมถึงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เติมเข้าไป เพิ่มมากกว่ามาตรฐานเดิมกว่า 2เท่า ยันความปลอดภัยผู้บริโภคต้องมาก่อน