fbpx

ปชป. มอบสิ่งของช่วยชาวชุมชนเขตบางพลัด

ปชป. มอบสิ่งของช่วยประชาชนในชุมชนเขตบางพลัด เปิดตัวโครงการอาสา ปชป. ช่วยหมอพร้อม หวังให้คนลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากขึ้น ยับยั้งการแพร่ระบาด

คณะผู้บริหาร หลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่นที่ 2 มอบสิ่งของให้แก่บุคล

คณะผู้บริหาร หลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่นที่ 2 มอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมอบเครื่องเขียนและของใช้ให้เด็กชุมชนคลองเตย

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มอบเครื่องเขียนและของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนคลองเตย ในโอกาสก่อนถึงวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว