fbpx

เสียงเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องประเทศ สร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อช่วงเย็นผ่านมา คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ รัตนสูตร-มหาราชปริตร สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมสวดจากที่บ้าน

สวดมนต์ สร้างกำลังใจ ปัดเป่าโควิด-19

ในวันพรุ่งนี้วัดทั่วประเทศจะร่วมกันสวดบทเจริญพระพุทธมนต์มหาราชปริตร และรัตนสูตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งบทสวดนี้เคยใช้ปัดเป่าโรคระบาดร้ายมาตั้งสมัยพุทธกาล