fbpx

รัฐบาลเตรียมรับมือภัยแล้ง

ครม. เตรียม 9 มาตรการ รับมือภัยแล้ง ปี 64/65 เร่งจัดหา พัฒนาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยง วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ติดตามการทำนาปีและนาปรัง สร้างรายได้แก่เกษตรกร

แก้แล้งอีสานด้วยบ่อน้ำบาดาลระดับลึก

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมขยายผล “โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จากที่เจาะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบ่อแรกในประเทศไทย จะดำเนินการเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภูมิภาคนี้

เรื่องนี้มีคำถาม : เกษตรกรร้องช่วยเหลือภัยแล้งลุ่มน้ำยมฝั่งตะวันตก

เกษตรกรพิจิตรประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พืชผลยืนต้นตายกว่า 3,000 ไร่ วอนชลประทานฯ ช่วยเหลือ

ไฟเขียวงบกลาง64 แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม

ครม.ไฟเขียวใช้งบกลางปี 64 วงเงิน 426 ล้านบาท ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล รับมือแก้ปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย นายกฯ ย้ำระวังเรื่องทุจริต ต้องโปร่งใส

ไต้หวันชะลอแผนคุมใช้น้ำหลังเขื่อนมีฝนมาเติม

รัฐบาลไต้หวันชะลอแผนการเข้มงวดการใช้น้ำที่อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิป หลังจากฝนที่ตกหนักทำให้เขื่อนมีน้ำเพิ่มขึ้น เป็นความหวังว่าจะสามารถบรรเทาภาวะแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีก่อน

เรื่องนี้มีคำถาม : เร่งช่วย 3 หมู่บ้านภัยแล้งกระทบหนัก

ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แม้อยู่ติดเขื่อนลำปาว แต่เป็นพื้นที่สูงเหนือเขื่อน ทำให้ส่งน้ำไปไม่ทั่วถึง

สั่งรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยง

“พล.อ.ประวิตร” สั่งเตรียมรับมือน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำแล้ง กำชับบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทั้งอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม

ทีมกรุ๊ป ชี้ไทยเผชิญวิกฤตแล้งหนัก

“ทีมกรุ๊ป” เตือนไทยเผชิญภัยแล้งหนัก-น้ำเค็มรุก-ฝนทิ้งช่วง วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรัง ลดความเสียหายต่อผลผลิต รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสู้วิกฤตภัยแล้ง 64

กำชับเตรียมรับมือภัยแล้ง-ฤดูฝน

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมบริหารจัดการน้ำ กำชับเข้มปฏิบัติตามมาตรการรับมือภัยแล้ง-ฤดูฝน พร้อมเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเค็ม

เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กระทรวงเกษตรฯ ขอความร่วมมืองดทำนาปรังรอบ 2 โดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน ย้ำ 14 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาไม่ควรปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เสี่ยงเสียหายจากการขาดแคลนน้ำและอาจเกิดภาวะน้ำเค็มรุก

1 2 3 36