fbpx

ชี้ชุดตรวจ ATK เหมาะกิจกรรมที่มีความหนาแน่น

นายกสมาคมโรคติดเชื้อฯ ชี้ชุดตรวจ ATK เหมาะกับกิจกรรม กิจการที่มีความหนาแน่น สัมผัสคนมาก และในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง แจงการตรวจต้องควบคู่กับการคัดกรอง เสี่ยงมากตรวจ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ เสี่ยงปานกลางตรวจสัปดาห์ละครั้ง แต่ทั้งหมดต้องตรวจต่อเนื่อง อย่ามั่นใจหากผลเป็นลบ แต่ตัวเองเสี่ยงสูง ต้องกักตัวและตรวจซ้ำ 2-3 ครั้ง จึงจะแน่ใจได้ และถือว่าใช้ ATK อย่างถูกต้อง

สธ. เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง จว.แดงเข้ม ให้ได้ 70% ภายในเดือนนี้

ก.สาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ให้ได้อย่างน้อย 70% จังหวัดที่เหลือให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อลดป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว 46,000 คน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

ขยายมาตรการช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการ 29 จว.แดงเข้ม

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือเป็น 60,000 ล้านบาท จากเดิม 30,000 ล้านบาท

นายกฯ ประชุม ศบค. เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด

นายกรัฐมนตรี ประชุม ศบค. ปรับเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด ขยายมาตรการงดออกนอกเคหสถานหลัง 3 ทุ่ม ถึงตี 4 เริ่ม 3 ส.ค.

ผู้ประกอบการร้านตัดผม-ร้านนวด ร่วมมือปิดบริการ

ร้านตัดผม ร้านนวดแผนไทยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ความร่วมมือภาครัฐ หลัง ศบค.มีคำสั่งปิดเพิ่มอีก 10 กิจการ พื้นที่สีแดงเข้ม

ดีเดย์งดการบิน 14 วัน สนามบินเชียงใหม่เงียบเหงา ไร้เที่ยวบินในรอบ 100 ปี

เริ่มแล้ววันนี้ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดห้ามสายการบินเข้า-ออก และรับ-ส่งผู้โดยสารใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นเวลา 14 วัน

ดีเดย์ งดการบิน 14 วัน พื้นที่สีแดงเข้ม

เริ่มแล้ว ห้ามเที่ยวบินเข้าออกจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 14 วัน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด- 19 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เงียบเหงา

นำเงินเดือน 3 เดือนทำกล่องยังชีพ แจกผู้ป่วยโควิด

นายกฯ แจงนำเงินเดือน 3 เดือนทำกล่องยังชีพ แจกผู้ป่วยโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม สั่งหน่วยงานสื่อสารประชาชนให้เข้าใจขั้นตอนตรวจ Antigen Test Kit ที่ถูกต้อง

กทพ.ประกาศห้ามบินเข้า-ออกสนามบินพื้นที่แดงเข้ม

กพท. ออกประกาศห้ามสายการบิน บินเข้า-ออกสนามบิน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในเส้นทางบินในประเทศ ตั้งแต่ 21 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

ประกาศปรับเพิ่ม 3 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

สั่ง “ห้ามชุมนุม-มั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ยกระดับขั้นสูง “ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

1 2