fbpx

ร่วมพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง-กำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม

สนง.ศาลยุติธรรม – กทม. ร่วมมือกันพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ขยายเครือข่ายผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร