fbpx

อีก 2 บริษัทวัคซีน ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน

สธ.8 มี.ค.-อนุทิน เผยสภาอุตสาหกรรมฯ เสนอออกค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนให้ในแรงงานต่างด้าว ด้าน อย.เผยมีอีก 2 บริษัทวัคซีนยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน เป็นของ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และบารัต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ สธ. ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนถึงนโยบายการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยโรงพยาบาลภาคเอกชน ซึ่ง สธ. ได้เรียนไปยังผู้บริหาร รพ.เอกชนทุกท่านที่มีเจตนารมณ์ชัดเจน ว่า ยินดีสนับสนุนให้ รพ.ภาคเอกชน นำเข้าวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนวัคซีนและขึ้นทะเบียน รพ.เพื่อนำมาฉีดสำหรับประชาชนที่ยินดีไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อความสะดวกภายใน รพ.เอกชน ส่วนขั้นตอนการนำเข้า ยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) พร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน ออกเอกสารต่างๆ เพื่อรับรองว่าวัคซีนมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า ยื่นแสดงความจำนงว่า ต้องการฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานต่างด้าว พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่าขณะนี้มี รพ.เอกชน หลายแห่ง มีความสนใจบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน โดยยื่นขอจัดตั้งเป็นบริษัทยากับ อย.เพื่อขอนำเข้ายาและชีววัตถุ พร้อมติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อนำเอกสารมายื่นให้ อย.รับรอง แล้วส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิต […]