fbpx

ภัยแล้งอีสานทวีความรุนแรง น้ำชี-น้ำโขงวิกฤติ ข้าวยืนต้นตาย

สถานการณ์ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤติ แม่น้ำชีแห้งขอดสุดในรอบ 10 ปี ชาวนายโสธรได้แต่มองข้าวหอมมะลิยืนต้นตาย หลายครอบครัวยังไม่มีน้ำทำนาปี ส่วนน้ำโขงที่ จ.นครพนม วิกฤติหนัก ลดระดับลงเร็ววันละประมาณ 20-30 ซม.