fbpx

โควิด-19 ส่งผลให้ยอดขายหีบศพพุ่ง 3 เท่า

ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจหลังความตายมีแนวโน้มโตขึ้นตามไปด้วย ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ สุริยาหีบศพ ขณะนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน