fbpx

ช้างป่าทำลายสวนยางพาราชาวบ้านบึงกาฬ

เจ้าหน้าที่-ชาวบ้านตรวจสอบสวนยางพาราและสวนผลไม้ พื้นที่บ้านนาจาน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ หลังช้างป่าเข้าไปหากินใกล้หมู่บ้าน สร้างความเสียหายบริเวณกว้าง

ฮ่องกงทำลายระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของฮ่องกงทำลายระเบิดที่หลงเหลือมาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีน้ำหนัก 227 กิโลกรัม

1 2 3 4