fbpx

เครือข่ายประชาชนฯ จี้ ผบ.ทบ. ลงโทษทหารทำร้ายเด็ก

เครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม ยื่นหนังสือ ผบ.ทบ. ลงโทษทหารทำร้ายเด็ก ยกเลิกแทรกแซงการเรียนการสอนความรักชาติ ชี้ไม่ใช่หน้าที่หลักของทหาร ผบ.ทบ แจง ถ้ามีหลักฐานทหารเข้าโรงเรียนให้ส่งมา