fbpx

นายกฯ นำคณะไปกำแพงเพชร ติดตามงานนโยบาย

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตร ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการน้ำ

แรงงานเครียดพิษโควิด ผลดีสูบบุหรี่ลด

กทม. 12 ต.ค.-วิกฤติโควิด-19 ทำแรงงานสูญเสียรายได้ เกิดภาวะเครียด ทำให้สูบบุหรี่ลดลง เกือบร้อยละ 65 วางแผนงดสูบ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในการแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน” จัดโดย ศจย.และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งของต้นตอปัญหาทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ศจย. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ และจะนำผลสำรวจนี้มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคุมยาสูบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญชวนชาวแรงงานปฏิรูปวิถีชีวิต “เลิกสูบ เลิกจน” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกของสมาพันธ์จังหวัดในการส่งต่อคนอยากเลิกบุหรี่ไปยังสายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ได้สำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบจำนวน 1,098 คน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เปรียบเทียบการสูบบุหรี่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 กับช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ทุเลาลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2563 พบว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สูบบุหรี่น้อย (1-5 มวนต่อวัน) ร้อยละ 17.76 มีการสูบบุหรี่น้อยลงหลังสถานการณ์โควิด-19 […]

พระสันตะปาปาเสด็จเยือนแอฟริกา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเริ่มต้นการเสด็จเยือนแอฟริกาและจะทรงตรัสถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจน และการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างการเยือน

นายกฯ สัญญาก้าวไปข้างหน้า เข้มแข็งไปด้วยกัน

นายกฯ ปาฐกถาแก้ปัญหาความยากจน ย้ำจะทำให้ทุกคนเติบโตเข้มแข็งไปด้วยกัน เตือนอย่าเป็นคนขี้ลืม เหตุการณ์เมื่อปี 57 ยังอยู่ในความทรงจำ พร้อมสัญญาจะพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ไม่ยึดติดกับความขัดแย้งในอดีต

แม่ฮ่องสอนโมเดลแก้จนใน 5 ปี

วันนี้จะพาไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน แม้จะเป็นช่วงหน้าร้อน แต่ที่นั่นยังมีความสวยงามและเต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรม เตรียมพัฒนาใช้เป็นจุดขายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนแม่ฮ่องสอนโมเดล แก้ปัญหาความยากจนภายใน 5 ปี

ธนาคารโลกเผยไทยเริ่มหลุดพ้นความยากจน

ธนาคารโลก เผยรายงานประเทศไทยเริ่มหลุดพ้นจากความยากจน และ กำลังก้าวสู่ความมั่งคั่ง แนะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน

เด็กหญิงอัฟกันไม่ได้เรียนหนังสือถึง 2 ใน 3

ฮิวแมนไรทส์วอทช์เผยวันนี้ว่า เด็กหญิงชาวอัฟกันถึง 2 ใน 3 ไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัยและความยากจนทวีความรุนแรงขึ้น

ธนาคารโลกห่วงคนไทย 14 ล้านคน ไม่พ้นภาวะยากจน

ธนาคารโลกห่วงคนไทย 14 ล้านคน ไม่พ้นภาวะยากจน เสนอรัฐดูแล อุดหนุนคนจน คาดใช้เวลา 20 ปี จึงจะเป็นประเทศรายได้สูง

1 2