fbpx

ธปท. ย้ำชัด ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาชำระค่าสินค้าและบริการ

ธปท. ย้ำชัด ไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นสื่อกลางการชำระราคาค่าสินค้าและบริการ