fbpx

อย.ยืนยันหน้ากากอนามัยที่ขึ้นทะเบียน อย.มีคุณภาพ

อย. ยืนยัน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากาก N95 ทางการแพทย์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ก่อนซื้อ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหน้ากากอนามัยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย.

วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ผ่าน อย.แล้ว

“อนุทิน” โพสต์วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ผ่านการขึ้นทะเบียนของ อย.แล้ว นับเป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ไม่ได้ปิดกั้นการขึ้นทะเบียนและใช้วัคซีน