fbpx

ศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว 8 แกนนำราษฎร

ศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว 8 แกนนำกลุ่มราษฎรอีกครั้ง หลังยื่นขอปล่อยตัว หวั่นเกิดความไม่ปลอดภัยในเรือนจำ