fbpx

กระทรวงการคลังคาดช้อปช่วยชาติเงินสะพัด 20,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี หรือช้อปช่วยชาติ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท

ก.คลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงฯ 1-23 ธ.ค.นี้

กระทรวงการคลัง แถลงจัดงานตลาดคลองผดุงฯ ส่งท้ายปี ภายใต้งาน คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง 1-23 ธ.ค.นี้

นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณให้เพิ่มงบลงทุน

กำชับบูรณาการงบของแต่ละกระทรวง ที่เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกัน เช่นการบริหารจัดการน้ำ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

1 5 6 7