fbpx

ยอดตั้งโรงงานใหม่ 6 เดือน กว่า 1,110 โรง เงินลงทุนกว่า 56,000 ล้านบาท

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โชว์ผลงาน 6 เดือน ยอดตั้งโรงงานใหม่กว่า 1,000 โรง เงินลงทุนกว่า 56,000 ล้านบาท ตรวจกำกับโรงงานเป็นไปตามเป้า ต่อยอดโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พร้อมนำไอทีมาพัฒนางานบริการและตรวจกำกับให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

กรอ.-ญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจัดการของเสีย

กรมโรงงานฯ จับมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจัดการของเสีย โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการของเสีย เน้นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนโยบาย BCG

กรมโรงงานใช้แอป POMS จับตา 287 โรงงานระบายน้ำทิ้งสูง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สั่งคุมเข้มโรงงานที่มีการระบายน้ำออกนอกโรงงานโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษทางน้ำแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (พร้อมส่งผลการตรวจวัดผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล พร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามผลได้แบบ real time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน POMS

กรมโรงงานฯ เดินหน้ารีไซเคิลซากรถเก่า ลดนำเข้า บรรเทา PM 2.5

กรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยรีไซเคิลซากรถทั่วประเทศ โดยจับมือภาครัฐ-เอกชน เน้นทำลายอย่างถูกวิธี เพื่อนำเหล็กกลับมาใช้ในระบบ ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

พบ 2 โรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองแสนแสบ                                         

กรุงเทพฯ 21 มี.ค.-กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งดำเนินคดี มอลล์ อินเตอร์-พริ้นท์ และ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง หลังพบฃปล่อยน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

เก็บขยะโรงงานส่งตรวจ หากเป็นของเสียอันตราย ต้องดำเนินคดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างที่พบการลักลอบทิ้งที่จ. ปราจีนบุรี โดยหากพบเป็นของเสียอันตราย มีความผิดทั้งโรงงานและเจ้าของกาก

เร่งขนย้ายกากอุตสาหกรรมอันตราย 4 หมื่นตันในโรงงานไมด้าฯ ไปกำจัด

เร่งขนย้ายกากอุตสาหกรรมอันตราย 4 หมื่นตันในโรงงานไมด้าฯ ที่ถูกสั่งปิดตั้งแต่ปี 2559 ไปกำจัด

เตือน 65,000 โรงงาน ส่งรายงานการกำจัดของเสียภายใน 1 มี.ค.

กรมโรงงานฯ เตือนผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้รวบรวมและขนส่ง และผู้บำบัดและกำจัดของเสียทั่วประเทศกว่า 65,000 โรงงาน ส่งรายงานการกำจัดของเสียประจำปี ภายใน 1 มี.ค.นี้ ฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

กรอ.-จิสด้า-วช. จับมือใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสแกน“โควิด-ภัยพิบัติ”

กรุงเทพฯ 7 ธ.ค.- กรอ.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ. หรือ GISTDA) พัฒนาโมเดลเฝ้าระวัง-ลดการแพร่กระจายของโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ ด้วยระบบเฝ้าระวังจาก เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เล็งนำร่อง  9 จังหวัด ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวนมาก

กรมโรงงานฯเข้ม ไล่เช็คบิลโรงงานรับกำจัดกาก นอกแถว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรม.)เข้ม ไล่เช็คบิลโรงงานรับกำจัดกากนอกแถว 135 โรง เล็งสั่งหยุดดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

กรมโรงงานเดินหน้ากำจัดขยะติดเชื้อ แก้ปัญหาขยะล้น

กรมโรงงาน เดินหน้ากำจัดขยะติดเชื้อ แก้ปัญหาขยะล้น โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีเตาเผา เพื่อรับขยะติดเชื้อไปกำจัดให้หมด 

1 2 3