fbpx

ครม.โยก “เอกนิติ” ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆ สลับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรกับอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม

สรรพากรแจงไม่ได้มุ่งเน้นเก็บภาษีโครงการคนละครึ่ง

กรมสรรพากร ชี้แจงไม่ได้มุ่งเน้นจัดเก็บภาษีจากโครงการคนละครึ่ง ย้ำหากรายได้ถึงเกณฑ์ ต้องยื่นแบบภาษี ตามกฎหมายกำหนด

 สรรพากรรับสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

กรมสรรพากร 28 เม.ย.- กรมสรรพากรเปิดรับสมัคร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2565

สรรพากรขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้ายา-เวชภัณฑ์

คลังขยายเวลายกเว้น VAT ถึงสิ้นปี 66 นำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้นำเข้ามาบริจาค เพื่อสาธารณกุศล

สรรพากรส่งจดหมายเตือนให้ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91

กรมสรรพากรส่งจดหมายเตือนให้ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91 โดยยื่นแบบฯ ตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 31 มี.ค.65 หรือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 8 เม.ย.65 เท่านั้น

จัดเก็บภาษี e – Service จากแพลตฟอร์มต่างชาติ 5 เดือนกว่า 3,000 ล้านบาท

อธิบดีกรมสรรพากรชี้จัดเก็บภาษี e – Service จากแพลตฟอร์มต่างชาติ 5 เดือน สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

กรมสรรพากรเร่งคืนภาษี 15,426 ล้านบาท

กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีปี 64 ให้กับผู้ขอคืน 1.6 ล้านราย ยอดเงิน 15,426 ล้านบาท ส่วนใหญ่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากผูกบัญชีธนาคารกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน จะได้รับเงินคืนรวดเร็ว

ยังไม่มีข้อสรุปภาษีคริปโต

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และเอกชนหารือแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีข้อสรุปในขณะที่สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เสนอยกเว้นการจัดเก็บภาษีฯ 1-2 ปี

เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมถกแนวทางจัดเก็บภาษีคริปโตฯ

กรมสรรพากร จับมือสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม ระดมความเห็นจากนักลงทุน นักขุด แพลตฟอร์ม เตรียมจัดประชุมใหญ่ก่อนสิ้นเดือน ม.ค.นี้ เพื่อสรุปแนวทางจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซี  

กรมสรรพากรคาดสรุปแนวทางเก็บภาษีคริปโตฯภายในม.ค.นี้

กรุงเทพฯ 10 ม.ค.- กรมสรรพากร เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย  กำหนดแนวทางจัดเก็บภาษีคริบโตฯ  คาดชัดเจนภายในเดือนมกราคมนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า  ตามที่นายกรัฐมนตรี  มอบหมายให้กรมสรรพากรเร่งสร้างความชัดเจน เกี่ยวกับแนวคิดคำนวนภาษีจากกำไร การขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป  กรมสรรพากรเตรียมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า  กรมสรรพากร ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          (ก.ล.ต.) และเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล  เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  “ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา แนวโน้มการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีของไทยได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรจึงศึกษาและจัดเก็บข้อมูลมาโดยตลอด  เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย  จึงต้องหาความชัดเจนในเรื่องนี้  โดยยึดถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer – Centric)  เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองหรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล  นับเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าว”  อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว.-สำนักข่าวไทย

1 2 3 8