fbpx

กรมการค้าภายในชี้แจงขึ้นค่าเอฟทีกระทบต้นทุนสินค้าเพิ่มเพียงเล็กน้อย

อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงขึ้นค่าเอฟทีกระทบต้นทุนสินค้าเพิ่มเพียงร้อยละ 0.002-0.2660 ส่วนกรณีสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจค่าครองชีพแพง ยืนยันรัฐมีมาตรการดูแลใกล้ชิด

พาณิชย์ให้โค้กขวด 10 บาทปรับ 12 บาท

กรมการค้าภายในยอมรับให้น้ำอัดลมโค้กขวดขนาด 10 บาทปรับเป็น 12 บาทต่อขวดจริงเหตุจากต้นทุนสูงด้านวัสดุขวดขึ้นจริง ชี้อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟื่อยเป็นทางเลือกแต่กลุ่มยังเฝ้าติดตามทุกกลุ่มสินค้า

1 5 6 7