fbpx

กรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์

กรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ชูจุดเด่นคุณค่าสารอาหารดี ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรค

ปลัดเกษตรฯ เร่งให้อธิบดีกรมการข้าว แจงปัญหาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยจะให้อธิบดีกรมการข้าวชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยปี 2562

ก.เกษตรฯ ยกทีมผู้บริหารเปิดคูหาไทยในงานเเสดงสินค้าเกษตรและอาหาร ณ กรุงเบอร์ลิน

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารระดับนานาชาติ

กรมการข้าว ชวนเกษตรกรทำนาเปียกสลับแห้งรับมือฝนทิ้งช่วง

กรมการข้าวแนะชาวนารับมือฝนทิ้งช่วง ชวนทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ประหยัดน้ำร้อยละ 30 – 50 อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย

เตรียมพันธุ์ข้าวประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กรมการข้าวเตรียมพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ รวม 1,206 กิโลกรัมใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมแจกจ่ายเกษตรกร – ประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ

ปรับพื้นที่ปลูกข้าวให้สมดุลกับความต้องการของตลาด

กรมการข้าวมั่นใจแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรทำให้ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้มีราคาสูงขึ้น ขยายตลาดใหม่ และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตข้าว

1 2