fbpx

12 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ โชว์วิสัยทัศน์

รร.หรรษา 29 เม.ย.-12 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ และจากพรรคการเมือง 1 คน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เวที “BKk Focus2 ดีเบตเดือด ปลายเดือนเมษายน” เสนอไอเดียแก้สารพันปัญหา กทม.


วันที่ 29 เม.ย.65 ที่โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ เวที “BKk Focus2 ดีเบตเดือด ปลายเดือนเมษายน” เชิญผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ 12 คน และจากพรรคการเมือง 1 คน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5, ดร.ประยูร ครองยศ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 12, พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 15, นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 22, น.ส.วัชรี วรรณศรี ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 9, พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 26, นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 13, ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 27, น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 18, นายธเนตร วงษา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 14, นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 31, นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ หมายเลข 25 และนายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครพรรคประชากรไทย หมายเลข 29

นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 ชูนโยบายสมาร์ทซิตี้ จะทำให้ไทยเป็นเมืองต้นแบบ ส่งเสริมการบริหารภาครัฐ เน้นให้คนใช้รถสาธารณะ ลดการใช้รถส่วนตัว ส่วนปัญหาปากท้องจะทำแอปฯ เน้นการท่องเที่ยว สตรีทฟู้ด


ดร.ประยูร ครองยศ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 12 แสดงนโยบายสร้างให้กรุงเทพฯ มีความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพิ่มกล่องวงจรปิด และเทศกิจเพิ่มการบริการประชาชนจะต้องรวดเร็ว ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เรื่องปากท้อง ส่งเสริมให้มีร้านค้าชุมชน สภาพแวดล้อม ฝุ่น PM2.5 ต้องหมดไป เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนมาร่วมคิดร่วมวางแผน

พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 15 จะเข้ามาแก้ปัญหาการจราจร โดยใช้ลอนดอนโมเดล แก้ปัญหาการเดินทาง ด้วยการเจรจาใน 6-8 เดือน เพื่อซื้อสัมปทานมาบริการ ลดราคาค่าโดยสารให้เหลือ 20 บาทตลอดสาย ทั้งรถ ราง เรือ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำเขื่อนและประตูกั้นน้ำ แก้ปัญหาน้ำทะเลหนุน พัฒนาคลองโดยจ้างบริษัทเกาหลี ร่วมกับบริษัทคนไทยเข้ามาพัฒนาคลองให้สวยและใสเหมือนเกาหลีทั้งกรุงเทพฯ และฝั่งธน สิ่งที่จะทำอันดับแรก หากเป็นผู้ว่าฯ จะแก้ปัญหาคนไร้บ้านใต้สะพาน หาที่พักให้ รวมทั้งจัดศูนย์อาหารฟรีใน กทม.ทั่วทุกเขต ทำอาหารจากวัด มาเลี้ยงเด็กในชุมชนเเออัด

นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 22 ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. มาแล้ว 7 ครั้ง ชูนโยบาย จะบริหารคนและเมืองให้แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ จะเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ แก้ปัญหาคนเรร่อน แก้ปัญหาน้ำในคลองที่สกปรกและจัดทำโรงไฟฟ้าขยะ


นายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครพรรคประชากรไทย หมายเลข 29 ชูนโยบาย 3 ข้อ ใกล้ / ใหม่ / ใหญ่ จะเป็นผู้ว่าที่ใกล้ชิดกับประชาชน รับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน ใช้เทคโนโลยีใหม่มาพัฒนากรุงเทพฯ เช่น เตาเผาขยะขนาดเล็กไร้มลพิษ ติดตั้งในชุมชน พัฒนากรุงเทพฯ ให้มีความยิ่งใหญ่ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน ให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ผ่านการเรียนออนไลน์

น.ส.วัชรี วรรณศรี ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 9 แสดงนโยบาย สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เน้นการหารายได้และการบริหารงบประมาณ

พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 26 มีนโยบายสร้างกรุงเทพฯ ให้ใหญ่ขึ้น แก้กฎหมายให้ควบรวมจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเข้ากับกรุงเทพฯ เพื่อควบรวมการบริหารแม่น้ำที่ช่วยระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม สร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำ เมื่อกรุงเทพฯ ใหญ่ขึ้น จะได้พัฒนาเมืองได้หลายรูปแบบ แบ่งโซนการใช้พื้นที่ แก้ปัญหาเรื่องผังเมืองให้เป็นระเบียบ

นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 13 ชูนโยบาย จัดให้มีรถขนส่งชุมชน อัตราค่าโดยสารวันละ 3 บาท วิ่งจากชุมชนออกมาถนนใหญ่ ให้เป็นโครงข่ายขนส่ง ทำให้ประชาชนประหยัดค่าเดินทางรายวัน ทำทางจักรยาน เพราะตนเองเป็นคนที่ขี้จักรยานมากว่า 30 ปี แก้ปัญหาคนไร้บ้านด้วยการซื้อใจ ทำให้เค้าไว้วางใจ จ้างงานคนไร้บ้านให้ดูแลทางจักรยาน แก้ปัญหาทางเท้า แก้ปัญหาถนนที่เต็มไปด้วยฝาท่อ ตีเส้นจราจรให้ชัดเจน แก้ปัญหาสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้า ให้เปลี่ยนไปใช้ระบบดาวเทียมแทนการเดินสาย เปิดสวนสาธารณะตี 4 ถึง 4 ทุ่ม ขยายเวลาการออกกำลังกาย ให้เป็นสถานที่พักผ่อน มีการแสดงดนตรี การแสดงพื้นบ้าน เปิดเป็นสวนสมุนไพร และเปิดให้มีการขายอาหารในสวนได้ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 27 ปรับบทบาทผู้ว่าฯ ไปสู่ผู้บริหารมหานครเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มอำนาจผู้ว่าฯ จะสะสางปัญหาของกทม.ที่ค้างอยู่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดี เพิ่มกล้อง CCTV ให้มีคุณภาพ เพิ่มความสะดวกในการบริการประชาชน ทำการจราจรให้มีความสะดวก แก้ปัญหาทางเบี่ยง เส้นจราจรและไฟสัญญาณจราจรนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ

น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 18 ชูนโยบายเน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง คนชรา คนพิการ จัดทำบ้านพักคนชรา 4 มุมเมือง จัดลานกิจกรรมให้ผู้พิการ พัฒนาการเรียนการศึกษาประสานกระทรวงศึกษาธิการ เด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนวัยเรียน อุปกรณ์การศึกษาฟรี เด็กต้องได้เรียนศิลปะป้องกันตัวตั้งแต่ ป.1 จะขับเคลื่อนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งไฟพลังงานโซลาร์เซลล์ในที่เปลี่ยว จะพัฒนากล้องวงจรปิด ให้ประชาชนเข้าถึงได้เมื่อเกิดเหตุ จัดระเบียบผู้ค้าไม่ให้กีดขวางทาง แต่ต้องมีโอกาสค้าขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายในกรุงเทพฯ และส่งออกไปต่างประเทศ จัดให้มีที่ค้าขายทุกเขต

นายธเนตร วงษา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 14 แสดงนโยบายเน้นแก้ปัญหาคอร์รัปชัน แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ จัดหาเงินงบประมาณเข้ากรุงเทพฯ เพิ่ม เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารนูปโภคให้คนกรุงเทพฯ

นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 31 ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. มาแล้ว 5 ครั้ง ชูนโยบาย เน้นการพัฒนาการศึกษา ให้เด็กเข้าเข้าโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกหรือจับฉลาก เน้นการเรียนภาษาต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมการเผยแพร่ภาษาไทยไปยังต่างชาติ ส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนกับจีนทุกมณฑล

นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ หมายเลข 25 ชูนโยบายสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งโอกาส ให้คนกรุงเทพฯ มีโอกาสเลือก จะพัฒนาให้กรุงเทพฯเป็นเมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่ง Soft Power เมืองแห่งกีฬา เมืองแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสตาร์ทอัพ.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พบถาด-ชิ้นส่วนทอง ทิ้งแม่น้ำปิง

ตำรวจเร่งล่าคนร้ายชิงทองหนัก 193 บาท จ.ตาก ล่าสุดพบถาดใส่ทองถูกทิ้งลงแม่น้ำปิง ด้านชิ้นส่วนทองรูปพรรณ ตกกระจัดกระจายริมถนน

น้ำป่าทะลักท่วมลำปาง บ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง

บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง เสียหายเป็นวงกว้าง หลังฝนตกเกือบทั้งคืน น้ำป่าทะลักแบบไม่ทันตั้งตัว มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน บ้านทรุดตัว 1 หลัง อีก 2 หลัง เริ่มเอียง

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลูกศิษย์ยันไม่จริง! หลวงปู่แสงมีเงิน 180 ล้าน ตามที่เป็นข่าว

โฆษกคณะกรรมการลูกศิษย์หลวงปู่แสงยัน หลวงปู่ไม่ได้มีเงิน 180 ล้านตามที่เป็นข่าว พร้อมกับสอบถามทางนายอำเภอยันไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหลวงปู่มีเงิน 180 ล้าน อย่างที่เป็นข่าว เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างใด

น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 1 บาท เว้นE85 ขยับ 60 สตางค์

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ (19 พ.ค.) น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาท/ลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม

ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม เด็กไทยคว้ารางวัลวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ ย้ำ ฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า