fbpx

กทม. จัดสอบ O-NET ตามมาตรการโควิด-19 ภาพรวมเรียบร้อย

กรุงเทพฯ 13 มี.ค.-กทม. จัดสอบ O-NET ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(13 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ


สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ซึ่งศูนย์สอบ สนามสอบ และคณะทำงานทั้งในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ได้ดำเนินการจัดสอบโดยยึดระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ซึ่งมีรายวิชาที่สอบจำนวน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับศูนย์สอบกรุงเทพมหานครมีนักเรียนเข้าร่วมดำเนินการทดสอบรวมทั้งสิ้น 26,027 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21,011 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5,016 คน มีสนามสอบจำนวน 145 สนามสอบ และมีศูนย์สอบย่อย จำนวน 12 ศูนย์ รวมถึงมีการแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ทำหน้าที่กำกับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ และควบคุมการรับ-ส่งข้อสอบ จำนวน 255 คน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ จำนวน 145 คน กรรมการกลาง จำนวน 277 คน กรรมการคุมสอบ จำนวน 2,680 คน และเจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ จำนวน 244 คน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงรับฟังรายงานการจัดสนามสอบ รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละสนามสอบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ มีห้องสอบจำนวน 13 ห้อง และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 264 คน และสนามสอบนี้มีความพร้อม ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2561 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นระยะเวลารวม 6 ปีติดต่อกัน โดยปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการสอบในวันนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นการแข่งขัน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยต่อไปในอนาคตนักเรียนทุกคนต้องแข่งขันในอีกหลายสนามสอบ รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการพัฒนาและจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกันทุกโรงเรียน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการนั่งสอบ โดยจำกัดจำนวนนักเรียนในห้องสอบให้มีความเหมาะสม 20-25 คนต่อห้อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบในครั้งนี้อึกด้วย


วันเดียวกันนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองผู้ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมให้กำลังใจครู บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการสอบ O-NET โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารสำนักงานเขตสายไหม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสายไหม และโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้เป็นการทดสอบแบบสมัครใจ ใครจะทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ทุกคนจะต้องเข้าสอบในวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64 เพราะจะต้องนำคะแนนสอบไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พ่อสุดทน คว้าปืนยิงสวนลูกชายคลั่งยาดับ ยืนรอมอบตัวทั้งน้ำตา

พ่อยืนรอมอบตัวทั้งน้ำตา หลังใช้ปืนแก๊ปยิงลูกชายวัย 37 ปี คลั่งยา ถือมีดจะเข้ามาฟันพ่อ จึงยิงสวนเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้าน ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

คลังเคาะแล้ว วันลง “ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”

โฆษกรัฐบาล เผย “คลัง” เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามข้อสั่งการ “นายกฯ” เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน

เร่งล่ามือยิงคาวงข้าว พ่อดับ ลูกสาวเจ็บ ลูกเขยวิ่งเตลิดหาย

เร่งล่าคนร้ายกระหน่ำยิงพ่อวัย 60 ดับคาวงข้าว ส่วนลูกสาวเจ็บ กระสุนปืนเข้าที่แขน ลูกเขยวิ่งหนีกระสุนหายไปยังไม่พบตัว พบประวัติทั้ง 3 คน เคยถูกจับติดคุกข้อหายาเสพติด เมื่อปี 2564

ข่าวแนะนำ

ถ.มิตรภาพ รถเริ่มหนาแน่น-ติดสะสมยาวกว่า 6 กม.

การจราจรบน ถ.มิตรภาพ เริ่มหนาแน่น ประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคตะวันออก หลังหยุดยาวช่วงวันแม่ ส่งผลให้รถติดสะสมยาวเหยียดกว่า 6 กิโลเมตร

ชาวบ้านโคราชผวา! ดักจับปลาแต่ได้ลูกจระเข้

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดักจับปลาในอ่างเก็บน้ำ แต่ได้ลูกจระเข้มาแทน ผู้ใหญ่บ้านฝากเตือนประชาชน หากจะลงไปหาปลาและเก็บผักในอ่างเก็บน้ำ ให้ระมัดระวัง

น้ำท่วม อ.แม่สาย กลับสู่ภาวะปกติแล้ว

อธิบดีกรมชลประทานเผย ระดับน้ำแม่น้ำสายที่ล้นตลิ่งเข้าท่วม อ.แม่สาย จ.เชียงราย สั่งเร่งระบายน้ำ จนเช้านี้น้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ทำให้สถานการณ์น้ำที่หลากท่วมคลี่คลายลง เหลือเฉพาะน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดจะระบายได้หมดใน 1-2 วันนี้