เชิญชวนประกวดหนังสั้น “สะพานสู่ภาษาจีน” ปี 2020

กรุงเทพฯ 30 ก.ย.- เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดหนังสั้น “สะพานสู่ภาษาจีน” ปี 2020 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ “จีนไทยดั่งญาติมิตร” บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพอันงดงามของประชาชนชาวไทยและชาวจีน ในโอกาสที่ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 45 ปี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี


เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 45 ปี และเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดการแข่งขันหนังสั้น “สะพานสู่ภาษาจีน” เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ “จีนไทยดั่งญาติมิตร” บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพอันงดงามของประชาชนชาวไทยและชาวจีน ส่งเสริมให้ประชาชนจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โดยมีผู้ประสานงาน คือ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน สมาคมครูจีน (ประเทศไทย) เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน คลับสะพานสู่ภาษาจีน ประจำกรุงเทพมหานคร และมีบริษัท ไชน่าโมบายล์ บริษัทเถิงต๋าทัวร์กรุ๊ป จำกัด มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบัณฑิต เป็นผู้สนับสนุน


สำหรับหัวข้อการแข่งขัน คือ 中泰手足情 ไทยจีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และภาษา

🚩รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1.มิตรภาพไทยจีนในสายตาของฉันเรื่องราวที่แสดงถึงมิตรภาพอันดีของไทย-จีนในมุมมองของประชาชนทั้งสองประเทศ ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงศึกษาภาษาจีน เรื่องราวมิตรภาพของไทยและจีนเป็นต้น
2.การสัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยและจีน จากมุมมองของประชาชนชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อวัฒนธรรมที่เหมือนและแตกต่างของทั้งสองประเทศ ทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ภาพยนตร์บันเทิง เป็นต้น
3.ความคาดหวังต่อมิตรภาพไทยจีน คำพูดหรือความคาดหวังในอนาคตของประชาชนชาวไทยและจีน ที่มีต่อมิตรภาพของสองทั้งประเทศ
4.จีนไทยร่วมต้านโรคร้าย มุมมองของประชาชนชาวไทยและชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการร่วมมือฟันฝ่าโรคร้ายของทั้งสองประเทศ
5.เรื่องการเรียนภาษาจีนมุมมองของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาจีน

🚩ข้อกำหนดการรวบรวมผลงาน
ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ไทยจีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น” เนื้อหาจะต้องไปในทางที่ดี ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดของทั้งสองประเทศ ไม่ขัดต่อจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองที่อ่อนไหว


ผลงานการสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขัน กำหนดระยะเวลาความยาวตั้งแต่ 20 วินาทีจนถึง 5 นาที รูปแบบของไฟล์ได้แก่ MP4, MOV, AVI ความละเอียดของไฟล์ ต้องไม่ต่ำกว่า 720 * 1280 ภาพต้องนิ่ง ไม่มีการสั่นไหวที่มีผลรับรู้ สนับสนุนให้มีการเติมคำบรรยาย (ภาษาจีนตัวย่อหรือภาษาไทย) ถ่ายในแนวนอนด้วยสัดส่วน 16 :9 ถ่ายในแนวตั้งด้วยสัดส่วน 9 : 16

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับผลงาน รวมทั้งแสดงชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน ช่วงเวลาในการถ่ายทำ สถานที่ในการถ่ายทำรวมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาสั้นๆ

🚩ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งทางด้านสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ตราสินค้า หรือสิทธิทางความรู้ของผู้อื่น ลิขสิทธิ์ของผลงานของผู้ชนะและผู้เข้ารอบจะตกเป็นของผู้ดำเนินการจัดการ โดยผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันมีสิทธิในการนำผลงานไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ (รวมถึงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งสิทธิในการจัดแสดง โดยอำนาจในการตีความขั้นสุดท้ายเป็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

🚩รางวัล
1.รางวัลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

2.รางวัลเฉพาะด้าน
รางวัลเรื่องราวยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล
รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
รางวัลขวัญใจชาวเน็ต จำนวน1 รางวัล
รางวัลกลุ่มยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

🚩วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้จะรวบรวมผลงานออนไลน์ สามารถส่งผลงานหรือแชร์ลิงก์ google driveไปยังอีเมล baodaotaiguo@hanbanthai.org ตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อหนังสั้น-ชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน-หน่วยงานหรือสถานศึกษา”

🚩ช่องทางติดต่อ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหรือหน่วยงานสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มประสานงาน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากคณะจัดงาน


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปักธงชัยน้ำท่วมยังวิกฤติ

เขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รับน้ำทั้งจากเขื่อนลำพระเพลิง และอำเภอสูงเนิน เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี

น้ำท่วมตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี หลังจากกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน้ำจาก อ.วัฒนานคร ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศอย่างรวดเร็ว

ข่าวแนะนำ

จุดนนทบุรี ยุติชุมนุม 20.00 น.

ม็อบเคลื่อนขบวนจาก MRT กระทรวงสาธารณสุข ปักหลักไล่นายกฯ และ ผกก.สภ.นนทบุรี ก่อนยุติชุมนุมเวลา 20.00 น. แยกย้ายรอนัดหมายใหม่วันพรุ่งนี้

สระแก้วยังท่วมหนัก อรัญประเทศ น้ำเพิ่มขึ้น

สระแก้วแม้ฝนหยุดแล้ว แต่น้ำยังขยายวงกว้างท่วมเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 50-150 ซม. ขณะที่ อ.ตาพระยา หลายเส้นทางน้ำเริ่มลด