fbpx

พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา  คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผ่านระบบประชุมทางไกล

บริษัท มินีแบมิตซูมิ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นแห่งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2494  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็ก (Miniature Ball Bearing) และได้ขยายกิจการโดยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จากการขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีโรงงานผลิตรวม 9 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง และจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณแสนล้านบาท และมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 39,000 คน  โดย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะและชิ้นส่วนสำหรับอากาศยาน


และนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ยังให้ความสำคัญต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายภายใต้หลักปรัชญาการบริหารของบริษัท (Corporate Philosophy) และความมุ่งมั่น 5 ประการ (The Five Principle) โดยครอบคลุมทั้งการผลิต การพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโลกร้อน (Preventing Global Warming)

จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จึงได้มีแผนในการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับทางรัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลและของบริษัทฯ ที่สอดคล้องตรงกัน จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานบางปะอิน และโรงงานลพบุรี โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้


  1. โรงงานบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลค่าการลงทุน จำนวน 112 ล้านบาท กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 3.12 เมกะวัตต์  ช่วยลดค่าไฟฟ้าต่อปีได้ประมาณ 10.4 ล้านบาท และปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อปี ที่คาดว่าจะลดได้ 2,492 ตันคาร์บอนด์ไดออกไซด์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2563 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. โรงงานลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มูลค่าการลงทุน จำนวน 73.2 ล้านบาท กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 1.88 เมกะวัตต์  ช่วยลดค่าไฟฟ้าต่อปีได้ประมาณ 6 ล้านบาท และปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อปี ที่คาดว่าจะลดได้ 1,525 ตันคาร์บอนด์ไดออกไซด์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563 และได้รับอนุญาตจากจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

            การดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งการที่รัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีนโยบายขยายมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องต่อไปนั้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นต้นแบบในการติดตั้งและพัฒนาสำหรับโรงงานอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไป

อนึ่งกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกอย่างยั่งยืน และฐานการผลิตในประเทศไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตหลักที่สำคัญ และมีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สามี “เจ๊ไข่” ร้านดังย่านประชาชื่นยิงตัวเองดับ

สามี “เจ๊จุก” เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังย่านประชาชื่น ยิงตัวเองเสียชีวิตกลางร้าน ครอบครัวตั้งข้อสงสัย ช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ตายไม่ยิ้มเลย

เตรียมปิดตำนานวัดเอี่ยมวรนุช ถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

เพจเฟซบุ๊ก “วัดเอี่ยมวรนุช” โพสต์ระบุถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เตรียมปิดตำนานวิหารหลวงปู่ทวดและโบราณสถานอายุ 237 ปี ชาวบ้านรอบวัดไม่พอใจ ส่วนเจ้าอาวาสเครียด ไม่พร้อมให้ข้อมูล

ด่วน “ไป่ ทาคน” กลับมาเคลื่อนไหวหลังหายตัวไป 3 วัน!

“ไป่ ทาคน” นายแบบชื่อดังระดับอินเตอร์ของเมียนมา กลับมาแล้ว หลังหายตัวไป 3 วัน โพสต์โซเชียล ระบุ “ไม่ว่าก้อนหินจะใหญ่ แข็งแกร่งแค่ไหน มันก็จะถูกทำลายโดยนักขุดหิน”

ข่าวแนะนำ

นักวิชาการชี้เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าไม่กระทบวัดเอี่ยมวรนุช

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชี้เวนคืนที่วัดเอี่ยมวรนุช สร้างสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพรหม ต้องยึดตาม EIA ที่ระบุชัดเจนไม่มีการเวนคืน ด้าน รฟม. ยืนยันไม่เวนคืนที่วัดเอี่ยมวรนุช พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับวัด

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ 30 สต./ลิตร

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 64

สธ.เผยผู้รับฉีดวัคซีนโควิดมีอาการไม่พึงประสงค์ 270 คน

สธ. 5 มี.ค. – ผอ.กองระบาดวิทยา เผยไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 17,697 คน มีอาการไม่พึงประสงค์ 270 คน แต่ไม่รุนแรง มีแค่ 2 คน ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ได้แก่ แพทย์หญิง จ.สมุทรสาคร คาดเป็นอาการท้องเสีย ส่วนพยาบาล จ.ราชบุรี มีอาการแพ้เล็กน้อย ผื่นขึ้น คลื่นไส้อาเจียน ยังรับวัคซีนเข็ม 2 ได้