fbpx

สั่งเล่นงานจนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ทั้งวินัย-อาญา

ทำเนียบรัฐบาล 1 ก.ค.-“พล.อ.ประวิตร” ประชุมแก้ค้ามนุษย์ ย้ำคุ้มครองเหยื่อทั้งชาวไทยและต่างชาติ จัดการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัย-อาญา กำชับอย่าให้โควิดเป็นช่องว่างการทำงาน


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุมชนพลัดถิ่น ในฐานะเครือข่ายความปลอดภัยในการปกป้องเด็กตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพบว่าภาพรวมการค้ามนุษย์ทางเพศ เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย โดยไทยเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง

ปัญหาสำคัญของการค้ามนุษย์ทางเพศเด็ก ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่า รวมทั้งเด็กชาวไทยภูเขาในอีสานถูกนำพาไปค้ามนุษย์ตามเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการค้ามนุษย์ในเด็กผู้ชายเป็นปัญหาที่ถูกซ่อนเร้น รัฐบาลและ NGO ร่วมกันแก้ปัญหา ปกป้องผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต้องร่วมแสดงความจริงใจร่วมกันให้มากขึ้นด้วยการแก้ปัญหาการทุจริต


ที่ประชุมได้รับทราบรายงานจากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องข้อคิดเห็นของ Seafood working Group ( SWG ) ผ่าน องค์กร Global Labor Justice – International Labor Rights Forum เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งการป้องกัน การดำเนินคดีและการคุ้มครองเหยื่อที่ผ่านมา พร้อมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ที่เน้นให้ความสำคัญการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเน้นการยกระดับการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และการคุ้มครองผู้เสียหาย

ที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน รวม 77 ราย และพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยให้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุและให้สามารถดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดความหมายของการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมถึงการนำพาบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป โดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องให้ความสำคัญขับเคลื่อนร่วมกันอย่างจริงจังและพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยต้องไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นช่องว่างหรือข้อจำกัดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกหน่วยงาน โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเร่งด่วน


พล.อ.ประวิตร กำชับให้นำผลงานวิจัยและรายงานข้อคิดเห็นของ SWG ที่ตรงกับข้อเท็จจริงไปขับเคลื่อนแก้ปัญหา สำหรับประเด็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำข้อเท็จจริงเสนอข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าใจคลาดเคลื่อนภายใน 7 วัน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปกป้องและคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทันที ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ

“ขอให้ตำรวจทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการระบุและแยกความแตกต่างระหว่างคดีบังคับใช้แรงงานกับคดีค้ามนุษย์ โดยให้สืบต้นตอความเชื่อมโยงการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำพาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทุกกรณี และขอให้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญผลักดันให้นายจ้างลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือทุจริตโดยเด็ดขาด” พล.อ.ประวิตร กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

เตรียมย้ายเสาไฟโผล่กลางถนน จ.สมุทรปราการ

ชาวบ้านร้องสื่อโซเชียล เสาไฟโผล่กลางถนน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จุดที่เป็นทางโค้ง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ล่าสุดการไฟฟ้าฯ เตรียมดำเนินการย้ายเสาไฟดังกล่าว ในวันเสาร์นี้

ข่าวแนะนำ

สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักทั่วโลก

ปลัด สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักเหมือนกันทั่วโลก เร่งกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ไปทุกภูมิภาคแล้ว ขณะที่สถานการณ์เตียงล้น ใช้มากกว่า 80% แล้ว ลุ้นมาตรการล็อกดาวน์ช่วยลดจำนวนป่วยหนักและเสียชีวิตลง ภายใน 2-4 สัปดาห์

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

คนในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทำติดโควิด

ศบค.เผยจำนวนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 17,345 ราย เสียชีวิต 117 คน กทม.ยังติดอันดับมากสุด ปัจจัยเสี่ยงจากคนในครอบครัว ไปพื้นที่แออัดพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่

WHO เผย 1 สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตทั่วโลกพุ่ง 21%

องค์การอนามัยโลก เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 21% ภายเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ขณะที่อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนเข็มสามให้ผู้สูงอายุ