fbpx

วุฒิสภาอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

รัฐสภา 14 มิ.ย.-ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ วงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสาระสำคัญว่า เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ยุติลง โดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตินี้ พร้อมย้ำว่า การก่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ และภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นใช้เงินกู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่สนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินฯ ฉบับนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับการใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการวิจัย และการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรจะต้องวางแผนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตรงจุดและตอบสนองต่อการรักษา พร้อมเสนอให้เร่งจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยสมุนไพรไทย ให้เป็นยารักษาโควิด-19 ทั้งการวิจัยฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว หากมีการพัฒนา ตนเชื่อว่าอาจจะเป็นยาตำรับแรกที่ตรงกับการรักษาโควิด-19 นอกจากนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดซื้อวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เพียงพอ เพราะจากการทดสอบพบว่า วัคซีนเข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันไม่ถาวร อยู่ได้อย่างน้อยเพียง 6 เดือน และมีแนวโน้มที่ลดลง จึงจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่และป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัส 


ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา เห็นด้วยกับพระราชกำหนดดังกล่าวฯ ในการกู้เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 ที่ประเทศกำลังเผชิญ จึงจำเป็นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างเร่งด่วน หากจะรอรับการจัดสรรจากงบประมาณประจำปี 2565 อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ และที่สำคัญการกู้เงินในวงเงินดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ เพราะเกินกว่ากรอบวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แต่ถ้ารัฐบาลจะมีการกู้เงินเพิ่ม ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 โดยการขยายกรอบเงินกู้ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการตราเป็นพระราชกำหนดฯ ให้มีผลบังคับใช้เฉพาะช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ 2-5 ปี ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใส ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้

ที่สุดแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ วงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 205 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

ข่าวแนะนำ

หนุ่มช็อก! ถูกเรียกเก็บค่าไฟกว่า 3 แสนบาท

หนุ่มสัตหีบแทบช็อก ทั้งบ้านอยู่กันแค่ 3 คน มีแอร์ตัวเดียวไม่ค่อยได้เปิด ถูกเรียกเก็บค่าไฟเดือนเดียวกว่า 300,000 บาท อยากฝากให้บุคคลที่เกี่ยวช่วยตรวจสอบ

ศบค.ขยายล็อกดาวน์อีก 14 วัน เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จว.

ศบค. เคาะขยายล็อกดาวน์อีก 14 วัน ถึง 18 ส.ค.64 ปรับพื้นที่แพร่ระบาดเชื้อโควิด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัด

วอด 10 คูหา ไฟไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว

เสียหาย 10 คูหา ไฟไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว ชาวบ้านบางส่วนกลับเข้าไปรื้อหาทรัพย์สินที่อาจหลงเหลืออยู่ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากสายไฟริมคลองลัดวงจร