fbpx

ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ประกาศงดเก็บค่าเทอม

เพชรบูรณ์ 9 มิ.ย. – โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศงดเก็บค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19


กรณีศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ได้รับทราบให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จาก 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย.64 ตามที่ ศธ.เสนอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้ (9 มิ.ย.) โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ออกประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยระบุเนื้อหาว่า


“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนหนองไผ่ ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์ดังกล่าวฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

 1. แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
  1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน กระโปรงนักเรียน ในอัตรา ดังนี้ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี
  1.2 ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียน กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดกีฬา ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด
  1.3 กรณีจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน นำส่งเอกสารที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ตามวัน เวลา ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0-5678-2295
  1.4 กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์สมัครใจบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
 2. การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  2.1 งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท
  2.2 งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น (SMET Classroom) ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท
  2.3 เก็บค่าประกันชีวิต และสาธารณกุศล จำนวน 300 บาท ชำระผ่านครูที่ปรึกษา ภายในเดือนมิถุนายน แจ้งรายงานตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ตามมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ

  ทางโรงเรียนงดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยี สื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด” – สำนักข่าวไทย
ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กทม. ประกาศผ่อนคลายบางกิจการกิจกรรม

กทม. ประกาศผ่อนคลายบางกิจการกิจกรรม ร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดตามเวลาปกติ จัดกิจกรรมเสี่ยงได้ไม่เกิน 50 คน มีผล 21 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

ปลัด มท. ยกเลิกคำสั่งสนับสนุนวัคซีนโควิด พนง.ไทยเบฟฯ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งยกเลิก สนับสนุนวัคซีนโควิดพนักงานไทยเบฟฯ ระบุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ย้ำบริหารจัดการวัคซีนตามลำดับความสำคัญ ยึดแนวทาง ศบค.โดยเคร่งครัด

ข่าวแนะนำ

ปะทะเดือดปัตตานี ตร.ปิดฉากวิสามัญดับ 2 ศพ

ความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่ยิงปะทะเดือดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ล่าสุดคนร้ายถูกวิสามัญ 2 ศพ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ห่วงเปิดประเทศ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ห่วงนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน ออกประกาศเสนอ 6 ประเด็น โดยเฉพาะการจัดทำมาตรการรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมโรคมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คลังเชิญชวนลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

คลังเชิญชวนลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ช่วงบ่าย ยอดเกือบ 2 แสนราย ย้ำ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช้อปดีมีคืน หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฉลามวาฬว่ายน้ำเข้าใกล้เรือเก็บกู้ซากอวนที่เกาะโลซิน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยแพร่ภาพ “ฉลามวาฬ” ขนาดใหญ่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้เรือที่ปฏิบัติงานเก็บกู้ซากอวนที่เกาะโลซิน จ.ปัตตานี พร้อมระบุ “น้องมาให้กำลังใจ” และ “เจ้าจุดก็เป็นห่วงทะเล” สร้างความดีใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน