fbpx

ครม.เห็นชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ทำเนียบรัฐบาล 18 พ.ค.-ครม.เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ นำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และมีแผนพัฒนาภาคเป็นแผนแรก เพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับต่าง ๆ ผ่านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด

“แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ต้องตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนดเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละเป้าหมายของแผนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสาน บูรณาการการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้เน้นใช้ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งข้อมูล สถิติ สถานการณ์งานวิจัย/การศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว


นายอนุชา กล่าวว่า แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ภายใต้ความท้าทายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ที่แต่ละพื้นที่มีความหลากหลายและบริบทแตกต่างกัน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปิดล้อมเจรจาชายคลั่งบุกยิง พนง.เซเว่น-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนาม

เหตุชายคลั่งบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ และขับรถไปยิงผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามเสียชีวิต ก่อนขับรถหนีลงใต้ ล่าสุดที่ระนองเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุ นำกำลังปิดล้อม และเจรจาให้มอบตัว

อดีต ปธน. เบนิกโน อาคีโน ของฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

นายเบนิกโก “นอยนอย” อาคีโน ที่ 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวันนี้ เพียง 5 ปี หลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์

ข่าวแนะนำ

คุมตัวถึง กทม.แล้ว ผู้ต้องหายิง 2 ศพ สีหน้าเคร่งเครียด

คุมตัวถึง กทม. แล้ว นายกวิน ผู้ต้องหายิง 2 ศพ นำตัวเข้าห้องประชุม สน.พหลโยธิน ทันที ผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียด ตำรวจกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ ผู้สูงอายุ พิการ

เลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์พรุ่งนี้วันแรก ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่ม VIP “ผู้สูงอายุ- พิการ- รายได้น้อย” ที่ชั้น 1 อาคารทีโอทีเดิม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

ปทุมธานี พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี

กทม.ยังพบคลัสเตอร์ใหม่รายวันสะสม 99 คลัสเตอร์ใน 42 เขต “ปทุมธานี” พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี พบผู้ติดเชื้อ 39 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 3-6 ปี ถึง 33 คน