fbpx
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียกสอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษ ตามโครงก

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียกสอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษ ตามโครงก

 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียกสอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ …

เทศบาลนครตรัง เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เทศบาลนครตรัง เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  เทศบาลนครตรัง เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
        1.รถยนต์ดับเพลิง จำนวน  1 …

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา เรียกสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา เรียกสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครง

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา เรียกสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  2 โครงการ ดังนี้
      …

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อา

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อา

  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อาคารแบบพิเศษ  6 ชั้น  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม…

เทศบาลเมืองศรีราชา เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ภายในสวนส

เทศบาลเมืองศรีราชา เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ภายในสวนส

 เทศบาลเมืองศรีราชา เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ภายในสวนสุขภาพริมทะเล ระยะที่  2  (ติดกองกำกับการตำรวจน้ำ)…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่  3 …

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ

 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จำนวน  1 คัน  ขายแบบชุดละ 800 บาท…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  23 ก.พ.58…

กรมธนารักษ์ เรียกสอบราคาซื้อระบบชุดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ

กรมธนารักษ์ เรียกสอบราคาซื้อระบบชุดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ

 กรมธนารักษ์ เรียกสอบราคาซื้อระบบชุดประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  ระบบ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  23 ก.พ.58 …

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
        1.ซื้อ Junction Boxes,…

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรียกประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Opium

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรียกประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Opium

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรียกประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท  2 Opium  จำนวน  500 กิโลกรัม ขายแบบชุดละ 100 บาท…

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร

 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารครบวงจรผ่านระบบ…

1 4,838 4,839 4,840 4,841 4,842 4,978