fbpx
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  รวม 3 อำเภอ 14 ตำบล…

เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค 57 -

เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค 57 -

เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค 57 -14 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค 57 -15 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 13 ม.ค 58 ขอดูรายละเอ

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 13 ม.ค 58 ขอดูรายละเอ

จังหวัดตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 13 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.tหรือสอบถามทางหมายเลข 039-522722 และ…

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาข้นย้ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ต.แม่คะ-…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประมูลจ้างปรับปรุงห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจั

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประมูลจ้างปรับปรุงห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจั

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประมูลจ้างปรับปรุงห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำกล้องวงจรปิดภายในและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำกล้องวงจรปิดภายในและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง กำหนดยื่นซองวันที่…

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำส

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำส

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสียพื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท สัญญาเลขที่ ป.11-02(58)…

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำส

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำส

การประปานครหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสียพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สัญญาเลขที่ ป.11-02(58)…

1 4,838 4,839 4,840 4,841 4,842 4,854