fbpx
จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน

จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน

จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน  กำหนดยื่นซองวันที่ 3 ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

โรงเรียนบ้านกุดเป่ง รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองวัน

โรงเรียนบ้านกุดเป่ง รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองวัน

โรงเรียนบ้านกุดเป่ง  รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 19-29 ม.ค    58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ แบบ คสอ.1 ชั้น โดยวิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ แบบ คสอ.1 ชั้น โดยวิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ แบบ คสอ.1 ชั้น โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ก.พ   58…

จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเ

จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเ

จังหวัดร้อยเอ็ด  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาศพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน…

จังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 720,000 กิโลกรัมต่อปี

จังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 720,000 กิโลกรัมต่อปี

จังหวัดแพร่  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 720,000  กิโลกรัมต่อปี กำหนดยื่นซองวันที่ 3 ก.พ   58…

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 420 ลุก กำหนดยื่นซองวั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 420 ลุก กำหนดยื่นซองวั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 420 ลุก กำหนดยื่นซองวันที่ 4  ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบ่อถ้ำ กำหนดยื่นซองวันที่ 6 ก.พ   58…

จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 20 ม.ค 58 – 4 ก.พ 58

จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 20 ม.ค 58 – 4 ก.พ 58

จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 20 ม.ค 58 – 4  ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กำหนดยื่นซองวันที่ 19-30 ม.ค    58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลนาจาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเยีย-นาจาน หมู่ท

เทศบาลตำบลนาจาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเยีย-นาจาน หมู่ท

เทศบาลตำบลนาจาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเยีย-นาจาน หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง 5000 เมตร 402 มเตร หนา 0.15 เมตร …

เทศบาลตำบลห้างฉัตร สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่

เทศบาลตำบลห้างฉัตร สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่

เทศบาลตำบลห้างฉัตร สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 2 ต.ห้างฉัตร ขนาดกว้าง 4-6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า…

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื๊อ จำนวน 1 งาน ณ มห

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื๊อ จำนวน 1 งาน ณ มห

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนบริเวณอาคารขงจื๊อ จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม กำหนดยื่นซองวันที่ 19…

1 4,837 4,838 4,839 4,840 4,841 4,906