fbpx
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12-27 ก.พ  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5 มี.

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5 มี.

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5  มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.tหรือสอบถามทางหมายเลข…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียกสอบราคาจ้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียกสอบราคาจ้

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียกสอบราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี…

กรุงเทพมหานคร ประมูลจ้างปรับปรุงทางเท้าถนนทรงวาด จากถนนเจริญกรุงถึงถนนตรีมิตร ด้

กรุงเทพมหานคร ประมูลจ้างปรับปรุงทางเท้าถนนทรงวาด จากถนนเจริญกรุงถึงถนนตรีมิตร ด้

กรุงเทพมหานคร ประมูลจ้างปรับปรุงทางเท้าถนนทรงวาด จากถนนเจริญกรุงถึงถนนตรีมิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin Human 20% 50 ml. injection

จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin Human 20% 50 ml. injection

  จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  Albumin Human 20% 50 ml. injection จำนวน  1,420 bot. ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ …

ประกาศกรมธนารักษ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารเงิน

ประกาศกรมธนารักษ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารเงิน

ประกาศกรมธนารักษ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารเงินตรา กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ก.พ  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรียกประมูลจ้างแรงงานภายนอก (Outsource)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรียกประมูลจ้างแรงงานภายนอก (Outsource)

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จำกัด (มหาชน) เรียกประมูลจ้างแรงงานภายนอก (Outsource)  ประจำหน้าทางลาดเลื่อนอัตโนมัติอำนวยความสะดวก…

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างทำกระเป๋า MSU ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2500 ใบ กำหนดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างทำกระเป๋า MSU ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2500 ใบ กำหนดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างทำกระเป๋า MSU ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2500 ใบ กำหนดยื่นซองวันที่ 10-25  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรียกสอบราคาจ้าง ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรียกสอบราคาจ้าง ดังนี้

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรียกสอบราคาจ้าง ดังนี้
        1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจ…

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองวันที่ 12-25 ก.พ …

1 4,835 4,836 4,837 4,838 4,839 4,981