fbpx
กรมทางหลวง ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรอ

กรมทางหลวง ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรอ

กรมทางหลวง ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน กำหนดยื่นซองวันที่ 27 ม.ค 58 – 6…

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 16 ม.ค 58-

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 16 ม.ค 58-

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 16 ม.ค 58- 4  ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณณ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ กำห

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณณ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ กำห

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณณ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 14 ม.ค 58 -4 ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลโป่ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ก

เทศบาลตำบลโป่ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ก

เทศบาลตำบลโป่ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองวันที่ 24 ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันแ

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันแ

เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดยื่นซองวันที่ 13 ก.พ   58…

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกวางจิงขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ขนาด 81-100 คน…

เทศบาลตำบลรัษฎา การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรว

เทศบาลตำบลรัษฎา การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรว

เทศบาลตำบลรัษฎา การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรับฎา กำหนดยื่นซองวันที่ 11…

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ข

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ข

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT  ขนาด  48*125 CC slim นมไทย-เดนมาร์ค กำหนดยื่นซองวันที่…

สำนักงานทางหลวงที่ 9 ลพบุรี กรมทางหลวง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันท

สำนักงานทางหลวงที่ 9 ลพบุรี กรมทางหลวง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันท

สำนักงานทางหลวงที่ 9 ลพบุรี กรมทางหลวง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  กำหนดยื่นซองวันที่ 20 ม.ค    58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ประกวดราคาซื้อค

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ประกวดราคาซื้อค

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 4 ก.พ   58…

1 4,836 4,837 4,838 4,839 4,840 4,907