fbpx
เทศบาลตำบลโคกก่ง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกป

เทศบาลตำบลโคกก่ง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกป

เทศบาลตำบลโคกก่ง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที่ 6 ก.พ   58…

เทศบาลตำบลห้อยยอด สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรื้อฝารางระบาย

เทศบาลตำบลห้อยยอด สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรื้อฝารางระบาย

เทศบาลตำบลห้อยยอด  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรื้อฝารางระบายน้ำ คศล. เดิมและก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ใหม่…

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  กำหนดยื่นซองวันที่ 27 …

การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลก์ติกคอนกรีต หมู

การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลก์ติกคอนกรีต หมู

การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลก์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี  กำหนดยื่นซองวันที่ 5…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนอะไหล่ทางตามโครงกา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนอะไหล่ทางตามโครงกา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนอะไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านไพรสะเดา-บ้านมณีลอย ต.ดอนทราย ต.วังมะนาว…

กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 830 รายการ กำห

กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 830 รายการ กำห

กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 830 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 24ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองคลองแห ประกวดราคาจ้างปรับถมที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่น

เทศบาลเมืองคลองแห ประกวดราคาจ้างปรับถมที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่น

เทศบาลเมืองคลองแห ประกวดราคาจ้างปรับถมที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 5 ก.พ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 5  ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองตราด ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที

เทศบาลเมืองตราด ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที

เทศบาลเมืองตราด ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที่ 5  ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยในที่ดินเทศบาลต

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยในที่ดินเทศบาลต

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยในที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่…

องค์การบริหารส่วนตำบลพยาวัง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลพยาวัง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลพยาวัง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม กำหนดยื่นซองวันที่ 4  ก.พ   58…

เทศบาลนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองว

เทศบาลนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองว

เทศบาลนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 20  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

1 4,840 4,841 4,842 4,843 4,844 4,907