fbpx
จังหวัดชลบุรี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2558 ยุท

จังหวัดชลบุรี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2558 ยุท

 จังหวัดชลบุรี  เรียกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค  ตามแผนเงินบำรุงประจำปี  2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ …

เทศบาลตำบลบึงระมาณ เรียกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 17 โครงการ,

เทศบาลตำบลบึงระมาณ เรียกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 17 โครงการ,

  เทศบาลตำบลบึงระมาณ เรียกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  17 โครงการ, ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal 2 โครงการ,…

เทศบาลตำบลแม่แฝก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่สอร้างระบบประปาบาดา

เทศบาลตำบลแม่แฝก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่สอร้างระบบประปาบาดา

 เทศบาลตำบลแม่แฝก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่สอร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีงาม หมู่ที่  5  ต.แม่แฝก…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเกษตรพัฒนา  2 หมู่ที่ …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โครง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โครง

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โครงการสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน…

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแผงรอ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแผงรอ

 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) รวมจำนวน 4,320 ชุด …

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติด

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน  1 ระบบ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  17…

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว) จำนวน  6 เครื่อง…

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรียกสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 3

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรียกสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 3

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เรียกสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  3 เฟส จำนวน 1  เครื่อง ขายแบบชุดละ 500  บาท…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกประกวดราคาจ้างเหมา 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกประกวดราคาจ้างเหมา 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังน

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกประกวดราคาจ้างเหมา 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
      …

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน  6 รายการ …

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกประกวดราคาว่าจ้างเหมารบริการงานรักษาความปลอด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกประกวดราคาว่าจ้างเหมารบริการงานรักษาความปลอด

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกประกวดราคาว่าจ้างเหมารบริการงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ…

1 4,841 4,842 4,843 4,844 4,845 4,973