fbpx

100 เรื่องเมืองไทย : พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ มหาเจดีย์ในหลวง ร.9

“100 เรื่องเมืองไทย” พาชมความงดงามของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ที่วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

1 70 71 72