fbpx

กกร.ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ ออกไปอีก 1 ปี

รัฐสภา 16 มิ.ย.-รัฐมนตรีพาณิชย์ระบุผลการประชุม กกร.ให้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการออกไปอีก 1 ปี รวมถึงกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย ขณะที่ราคา ATK ทั่วประเทศลดลง 30-42% และมติการขนย้ายข้าวโพดจะต้องขออนุญาตเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดกับ 7 อำเภอ พร้อมขอบคุณภาคเอกชนที่ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนตามแนวทาง จะพยายามตรึงสินค้าทุกรายการให้นานที่สุดแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นไปบ้าง


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารรัฐสภา ว่าที่ประชุม กกร. มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ ประเด็นที่ 1 ให้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี โดยสินค้าควบคุมมีทั้งหมด 46 รายการ และบริการมี 5 รายการ รวมเป็น 51 รายการ โดยให้ต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเด็นที่ 2 เรื่อง ATK ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้จำหน่ายได้ใน 4 ช่องทางคือ 1.สถานพยาบาล 2.หน่วยงานของรัฐ 3.ร้านขายยา 4.อื่นๆ ที่เลขาธิการ อย. กำหนด ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถจำหน่ายได้ในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกำหนดแล้วคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกัน ประชาชนสามารถหาซื้อ ATK ได้ในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และในส่วนของราคามีการสำรวจพบว่าราคาในปัจจุบันถูกลงมาก เช่น ราคาที่จำหน่ายในระบบออฟไลน์ตามร้านขายยา สถานพยาบาล เป็นต้น ปรับลดลงมาถึง 30% และราคาที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ปรับลดลงมาถึง 42% ถูกลงมามากในปัจจุบัน


และประเด็นที่ 3 เรื่องข้าวโพด วันนี้ที่ประชุมมีมติให้ผู้ที่จะขนย้ายข้าวโพดจะต้องขออนุญาตเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด กับ 7 อำเภอ ซึ่งเดิมต้องขออนุญาตการขนย้ายข้าวโพดใน 12 จังหวัด 45 อำเภอ 1 เขต คือท่าเรือคลองเตย เพิ่มอีก 3 จังหวัด 7 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการนำเข้า ประกอบด้วย 1.จังหวัดตรัง อ.กันตัง 2.จังหวัดระนอง อ.เมือง 3.จังหวัดกาญจนบุรี ใน 5 อำเภอ คือ 1.อ.เมือง 2.อ.สังขละบุรี 3.อ.ไทรโยค 4.อ.ทองผาภูมิ และ 5.อ.ด่านมะขามเตี้ย เป็นต้น

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนต่างๆ ที่ช่วยกันตรึงสินค้าอุปโภคและบริโภคไว้ได้นานพอสมควร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนในด้านต่างๆ มากพอสมควร แต่ทุกฝ่ายได้เห็นใจภาคประชาชนที่จะไม่ซ้ำเติมด้วยการปรับขึ้นสินค้า แต่ได้ช่วยกันตรึงสินค้าต่างๆ เอาไว้ 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าก็มีหลายรายการสินค้าที่ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนก็เสนอขอปรับเพิ่มสินค้ามาให้กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาอยู่หลายรายการ ซึ่งรวมถึงกลุ่มสินค้าบะหมื่กึ่งสำเร็จรูปด้วย แม้ว่าจะมีกระแสข่าวผู้ผลิตบางรายแบกรับภาระต้นทุนผลิตบะหมื่กึ่งสำเร็จรูปไม่ไหว โดยจะขอปรับเพิ่มจากซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยอ้างว่าไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็นเวลา 14 ปีแล้วนั้น ซึ่งตนได้ตอบเรื่องนี้มาหลายรอบ และยังไม่มีการให้ปรับขึ้นสินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเห็นใจที่แบกรับต้นทุนไว้ แต่การปรับเพิ่มขึ้นของสินค้าจะมีคณะทำงานโดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ไม่ใช่จะขอขึ้นเท่าไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น โดยกรมการค้าภายในจะมีสูตรการคำนวณของต้นทุนสินค้าในแต่ละชนิดอยู่แล้ว เช่น สินค้า 1 รายการ ไม่ใช่ต้นทุนจะเพิ่มทุกรายการ ดังนั้น หากการปรับขึ้นจะเน้นวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่แท้จริง แต่เวลานี้กระทรวงพาณิชย์จะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะช่วยกันตรึงสินค้าอุปโภคและบริโภคไปก่อน เพื่อช่วยเหลืดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และหากประชาชนพบเห็นสินค้าที่ขายเกินความเป็นจริง สามารถร้องเรียนสายด่วน 1569 ได้ทันที ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อไป


ทั้งนี้ เท่าที่ติดตามยังไม่มีสินค้าขาดตลาด ส่วนน้ำมันพืช โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม ขณะนี้ตั้งอนุกรรมการ 5 ฝ่ายแล้ว ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงสกัด ตัวแทนโรงกลั่นน้ำมันขวดบริโภค ตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ติดตามกำกับดูแลว่าควรกำหนดสตอกน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภคไว้เท่าไร และเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการอย่างไร อนุกรรมการจะพิจารณาให้เกิดความสมดุลทั้งปริมาณการผลิตผลปาล์ม การสกัด การผลิตน้ำมันบริโภคสำหรับประชาชนทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีสินค้าขอขึ้นราคาในบางรายการกระทรวงต้องดูในรายละเอียดไม่ใช่ยื่นแล้วจะอนุญาต ต้องดูลึกในแต่ละตัวว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าใด ถ้าต้องขึ้นราคาต้องเป็นอย่างไร ตนมอบเป็นนโยบายไปแล้ว ให้ดูลึกละเอียดส่วนการพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยมีการขอปรับขึ้นมาในสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการ 

“ส่วนใหญ่พยายามตรึงราคาไว้ ที่ผ่านมาตรึงมาหลายเดือนแล้ว ทุกคนเห็นว่าประสบความสำเร็จ เพราะถ้าปล่อยให้ตามปกติ เช่น แทนที่ราคาจะไปที่ 20 บาท อาจไปถึง 25-30 บาท เราพยายามตรึงไว้ถ้ าปรับลดลงได้ก็จะปรับลด ถ้าใช้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนได้ จะร่วมมือกันกับภาคเอกชนดำเนินการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและสินค้าหลายรายการราคาลดลงมาในช่วงที่ผ่านมา และเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตนได้ตอบไปแล้วว่าได้มีการขอปรับราคาหลายครั้ง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาต และยังขอความร่วมมือโดยจะพยายามตรึงราคาให้นานที่สุด ต้องขอความร่วมมือ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี เพราะท่านทราบว่าจะกระทบประชาชนจำนวนมาก เพราะจะกระทบผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่ต้องพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่ช่วยตรึงราคาด้วย” นายจุรินทร์กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“เมธา” นอนคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว

“เมธา” เจ้าของร้าน “ดารุมะ ซูชิ” นอนคุก หลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ชี้เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม คดีมีผู้เสียหายจำนวนมาก เกรงหลบหนี

บอร์ดสลากฯ เห็นชอบเพิ่มสลากดิจิทัล 2 ล้านฉบับ/งวด เริ่มงวดแรก 1 ส.ค.65

บอร์ดสลากเห็นชอบเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลอีก 2 ล้านต่องวด เริ่มงวดแรก 1 ส.ค.65 ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 65 สลากดิจิทัล 20 ล้านฉบับ พร้อมขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท ไปยังสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ 2 พันจุด

ศาลสั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานผิด กม.เลือกตั้ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา และทีมบริหารเทศบาลนครสงขลา หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีวันนี้ กรณีทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

ดราม่าพิมรี่พาย ขายบัตรศึกแดงเดือด

ผู้จัดศึกแดงเดือด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ยืนยันบัตรเข้าชมจากต่างประเทศขายไม่ออก ส่วนอาหารมื้อพิเศษกับแจ็คสัน หวัง นักร้องชื่อดัง และนักเตะของลิเวอร์พูล กับแมนฯ ยูไนเต็ด เป็นการสมนาคุณมอบให้กับลูกค้ารายใหญ่

ขสมก. แจงเร่งแก้ปัญหารถเมล์รอนาน

ขสมก. เดินหน้า แก้ปัญหารถเมล์รอนาน ใช้วิธีปรับเกลี่ยรถจากช่วงบ่ายไปรองรับคนช่วงเย็น พร้อมตัดเสริม-ตัดช่วงเส้นทางให้เหมาะกับปริมาณผู้โดยสาร เผยมี 27 เส้นทางประชาชนร้องเรียนมากสุด เร่งแก้ไขด่วนแล้ว พร้อมประเมินผลทุก 1เดือน

พบป่วยโอไมครอน BA.4-BA.5 แล้ว 181 คน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังโอไมครอน BA.4 – BA.5 หลังพบในไทยติดเชื้อแล้ว 181 คน ย้ำอย่ากังวล ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการรุนแรงส่งตรวจหาสายพันธุ์