fbpx

ผู้บริหาร ปตท.กักตัว หลังใกล้ชิดผู้ติดโควิด

กรุงเทพฯ 9 เม.ย.-กรรมการและผู้บริหาร บมจ.ปตท. 5 ราย กักตัว หลังใกล้ชิดผู้ติดโควิด-19 ยืนยันกับผู้ถือหุ้น มีแผนงานพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ลุย new business 6 ด้าน พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า – อีวีครบวงจร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ปตท.ในวันนี้ มีกรรมการและผู้บริหาร ใช้ระบบ VDO Conference เข้าร่วมประชุม หลังจากมีความใกล้ชิดผู้ติดโควิด-19 เช่น นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการที่ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ที่ไปเยี่ยม วังจันทร์ วัลเลย์ จ.ระยอง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) และระดับ รองฯอีก 3 ท่าน เนื่องจากมีการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ปตท. ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ราย ที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ ว่า ติดโควิด-19 เนื่องจากได้เข้าประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับผู้บริหารของ ส.อ.ท.ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อไปก่อนหน้านี้


นายอรรถพล กล่าวว่า ผลกระทบของโควิด-19 ในปี 2563 กระทบทั่วโลกและไทยที่ทำให้เศรษฐกิจติดลบ ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอื่นๆ ลดลง เช่น ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเหลือเพียง 42.2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลจากปี 62 อยู่ที่ 63.5 เหรียญ/บาร์เรล ส่งผลต่อผลดำเนินการของ ปตท.ทำให้กำไรสุทธิลดลง ร้อยละ 59 เหลือ 37,766 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.ได้มีการตั้งทีมปรับแผนดำเนินงานทุกด้าน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และแสวงหาโอกาสการลงทุน ใช้พลังร่วมในทุกๆด้านของเพื่อทำธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน และไม่เป็นการแข่งขันกันเอง โดยในแง่การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และเตรียมพร้อมแผนลงทุนระยะยาวปี 63 ทางบริษัทได้จัดหาวงเงินทุนระยะสั้น 87,000 ล้านบาท และระยะยาว 166,600 ล้านบาท มีการเพิ่มประสิทธิภาพลดรายจ่ายทั้งกลุ่มรวม 39,000 ล้านบาท ปรับปรุงบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งกลุ่ม ปตท. สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 2,400 ล้านบาท รวมทั้งลดผลกระทบต่อลูกค้าโดยขยายเครดิดแก่ลูกหนี้การค้า 1,660 ล้านบาท ในขณะที่การสร้างความมั่นคงและการลงทุนระบบโลจิสติกส์ ทางบริษัทกับพันธมิตรผู้ร่วมทุนก็ร่วมดำเนินโครงการระยะที่ 3 ของทั้งโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแอลเอ็นจี มาบตาพุด และท่าเทียบเรือตู้สินค้าแหลมฉบัง เป็นต้น

สำหรับการลงทุนในอนาคตนั้น ได้วางกลยุทธ์ใหม่ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (powering life with Future Energy and Beyond) ” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทรนด์ของโลกทุกด้าน ด้วยแผนงานด้านธุรกิจใหม่ (New Business และ New energy) เดินหน้าด้วยพลังร่วมของบริษัทในเครือ ตั้งเป้าปรับพอร์ตใน 6 ธุรกิจ ได้แก่
1.พลังงานอนาคต โดยกำหนดเป้าหมายมีพอร์ตพลังงานประเภท ฟอสซิลหรือ Conventional และพลังงานทดแทน ประเภทละ 8 พันเมกะวัตต์ ในปี 2573 ,กลุ่ม ปตท. ยังเป็นตัวกลางซื้อขายพลังงานทดแทนให้ เจ้าของ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้กับผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย เป็นแพลทฟอร์ม บริการด้านธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดและลดการลดโลกร้อน, การลุนในธุรกิจแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี แบบครบวงจร


  1. ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ LIFE SCIENCE เน้น ธุรกิจด้านยา อาหารเสริม และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อต่อยอด อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกของในเครือ เบื้องต้นในจัดตั้งบริษัทอินโนบิก มาดำเนินธุรกิจด้านยาก
    3.โมบิลิตี้ ไลฟ์สไตล์ ที่จะตอบสองต่อยุคดิจิทัล ที่ต้องการข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยธุรกิจนี้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ จะเป็นผู้ดำเนินการหลักทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
  2. High Value Business การปรับต้ว การร่วมทุนไปสู่การผลิตปิโตรเคมีเกรดพิเศษเพิ่มขึ้น
  3. Logistics & Infrastructure ร่วมผลักดันประเทศให้มีโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจาก ปตท.จะร่วมทุนลงทุนในโครงการมาบตาพุดเฟส 3 และท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 แล้วยังศึกษาด้านระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ และระบบรางอีกด้วย
  4. AI & Robotics Digitalization กลุ่ม ปตท. ศึกษาด้านนี้ การพัฒนาหุ้นยนต์ โดรนมาใช้ในธุรกิจ และยังร่วมมือกับพันธมิตร เช่น ไมโคซอฟท์ ทำระบบคลาวด์ โซลูชั่น การใช้ดิจิทัลในการ คาดการณ์ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรจัดตั้งกองทุน (Corporate Venture Capital หรือ CVC) เข้าไปลงทุนผ่านกองทุนฯในต่างประเทศต่างๆ รวมถึงในประเทศที่จะเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพ รวมถึง ปตท.ได้ตั้งทีมงานส่งเข้าไปประกบกองทุนต่างๆ เพื่อมองหาโอกาสเข้าไปลงทุนตรงในสตาร์ทอัพด้วย ซึ่งปัจจุบันเข้าไปลงทุนในหลายบริษัทแล้ว เช่น บริษัทที่มีเทคโนโลยี Solar Tracker ที่ทำให้แผงโซลาร์หมุนเปลี่ยนทิศทางตามดวงอาทิตย์ ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

“กลุ่ม ปตท.จัดตั้ง ทีม EV Value Chain เพื่อเข้าไปดูการลงทุน EV แบบครบวงจร การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi Solid จัดตั้งบริษัท SWAP & GO เป็นธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ตั้งบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จำกัด (On-I on Solutions) การพัฒนา EV Changer Platform และโออาร์ มีแผนจะก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มอีก 100 แห่ง กระจายทั่วประเทศบริเวณหัวเมืองหลักในแต่ละจังหวัด ในรูปแบบชาร์จเร่งด่วน Quick Charge และจะมีด้านอื่นๆพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”นายอรรถพลระบุ

ส่วนการลงทุนเมียนมาในกลุ่มของ ปตท. ในส่วนของธุรกิจการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ยังคงผลิตได้ตามปกติ แต่กลุ่มได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะและเตรียมแผนดูแล เกาะติด เตรียมสำรองแผนไว้ เช่นกรณีหากเมียนมาถูกแซงชั่นหรือคว่ำบาตร ก็จะมีแผนสำรองด้านต่างๆมารองรับ ส่วนการลงทุนของโออาร์ในเมียนมา ก็ต้องชะลอดูสถานการณ์ไปก่อน ในโครงการก่อสร้างก่อสร้างคลังน้ำมันแอลพีจีที่มีความคืบหน้าร้อยละ 60

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า กรณีเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.รั่ว เกิดระเบิดไฟลุกไหม้ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในช่วงเดือนต.ค.2563 นั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางปตท.ได้จัดทำประกันภัยไว้รองรับ โดยในส่วนของประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3 มีวงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท และยังมีประกันภัยซ่อมแซมความเสียหายส่วนต่าง รวมเป็นวงเงินประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดกว่า 50,000 ล้านบาท โดย ปตท.ได้ใช้เงินเข้าไปเยียวยาความเสียหายใน 3 ส่วนแล้ว คือ 1.บุคคลที่ไม่รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้ชดเชยแล้ว 41 ล้านบาท 2.บ้านอยู่อาศัย ได้ชดเชยแล้ว 61 ล้านบาท และ3.รถยนต์และยานพาหนะ ชดเชยแล้ว 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินเยียวยาความเสียหาย 112 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อุตุฯ เตือนฝนตก-ลมแรงทั่วไทย กทม. ตก 70%

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑล ฝน 70%

คลังย้ำเลือก ‘คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เพียงโครงการเดียว

คลัง เปิดทางคนพลาดลงทะเบียนครั้งก่อน เข้าร่วม “คนละครึ่ง” เฟส 3 เพิ่มอีก 16 ล้านคน ย้ำต้องไม่ซ้ำโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” คืนเงินเป็นส่วนลดให้ผ่าน E-Voucherไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน กระตุ้นการใช้จ่าย

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอวยพรวันเกิด “อาร์ชี”

สมาชิกราชวงศ์อังกฤษทรงอวยพรวันเกิดให้แก่อาร์ชี พระโอรสของเจ้าชายแฮร์รีกับเมแกน ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งมีพระชันษาครบ 2 ปี ในวันนี้

ข่าวแนะนำ

กทม.ลุยฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 3 เขตใหญ่

กทม.จัดทีมดาวกระจายใน 6 กลุ่มเขต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดให้ได้3พันคนต่อวัน พร้อมฉีดวัคซีนในชุมชนใหญ่ที่พบการแพร่ระบาดสูง

ไฟเซอร์รับสำรองวัคซีนให้ไทย 10-20 ล้านโดส

“อนุทิน” เผยไฟเซอร์ รับปากสำรองวัคซีนให้ไทยแล้ว ประมาณ 10-20 ล้านโดส ครอบคลุมเด็ก 12 ปี ขึ้นไป ขณะที่กรมควบคุมโรค ไม่เคยดึงนักธุรกิจมาฉีดวัคซีนเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนการเดินทางไปฉีดที่สหรัฐ ย้ำ กต.ออกหนังสือชี้แจงว่า แต่ละรัฐมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน ชี้บางคนที่ฉีดได้เพราะถือกรีนการ์ด ซึ่งเท่ากับเป็นการให้ข้อมูลไม่หมด

สหรัฐคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ WL

สหรัฐฯ ประกาศคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ WL ต่อไปอีก กรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งเป้าผลักดันให้หลุดจาก WL ในอนาคต