fbpx

กมธ.พัฒนาสังคมฯ เร่งช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง จากผลกระทบโควิด

กรุงเทพฯ 29 เม.ย.-กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และชุมชนแออัดใน กทม.-ปริมณฑล ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการดูแลขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง พร้อมเสนอป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจุดที่ประชาชนรวมตัวกันมาก


นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการดูแลขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

โดยที่ประชุมฯ พบว่าภาพรวมของปัญหา แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ  1.ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ชัดเจน  ซึ่งเห็นว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว เพื่อประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 


2.การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดำเนินมาตรการและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน  3.การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ที่พบว่าครูส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลควรจัดทำข้อมูลและให้ความสำคัญเรื่องการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนในทุกระดับให้ชัดเจน  และ 4.ความชัดเจนของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตัวในเรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น รัฐบาลควรสื่อสาร หรือแถลงการณ์ในทุกเรื่องให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นำไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้มีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ควบคู่ไปกับสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองและกรณีที่หน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ โดยอาจทำในรูปแบบของช่องทางการตั้งจุดแบ่งปัน เป็นต้น นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดในจุดที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น ธนาคาร ตลาด รวมถึงตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มบุคคลเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ให้ดีที่สุด

ส่วนการช่วยเหลือผู้ตกงาน ที่ประชุมฯ เสนอแนะว่าอาจใช้มาตรการในการจ้างบุคคล หรือกลุ่มวัยรุ่นในการช่วยปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการช่วยเหลือคนตกงานอีกทางหนึ่ง หรืออาจจัดทำมาตรการเสริม โดยการมอบงินยังชีพให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการเยียวยาบุคคลดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ กำชับทุกส่วนบูรณาการฉีดวัคซีนให้ ปชช.รวดเร็วและทั่วถึง

นายกฯ ให้นโยบายทุกส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ ถึงภูเก็ต

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 เดินทางถึงภูเก็ต ร่วมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 14 วัน เบื้องต้นคาดมีเงินสนับสนุนรวมกว่า 30 ล้าน

“สุริยะ” ย้ำก๊าซออกซิเจนมีเพียงพอ ประชาชนไม่ต้องกังวล

“สุริยะ” เผยการผลิตก๊าซออกซิเจนยังมีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวล โดยเอกชนผู้ผลิต 4 กลุ่ม ขณะที่ กรอ.เตือนผู้ที่มีและใช้ท่อก๊าซออกซิเจนให้ตรวจสอบอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน เนื่องจากท่อที่ใช้มีความดันสูงหากจัดเก็บหรือใช้งานผิดวิธีจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

กองทัพบกปรับ รพ.ค่ายทั่วประเทศเป็น รพ.สนาม

กองทัพบก ปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งทั่วประเทศ เป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด ตามบัญชานายกรัฐมนตรี คาดรองรับได้ 3,600 เตียง