fbpx

ปิดฉากประชุมสุดยอดอาเซียน นายกฯ มอบค้อนส่งต่อเวียดนาม

เมืองทองธานี 4 พ.ย.- ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 นายกรัฐมนตรี มอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนแก่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนปี 2563 พร้อมเน้นย้ำการสร้างความยั่งยืนของอาเซียนโดยใช้ 3Cs


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งหวังให้อาเซียนก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ 


ทั้งนี้ ความร่วมมือของอาเซียนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 4 ประการ คือ ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง อาเซียนวางรากฐานความไว้เนื้อเชื่อใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยได้นำหลักการภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) มาใช้ในบริบทที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการส่งกลับผู้พลัดถิ่น

 ขณะที่ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า และลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน โดยการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาร์เซป เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มประเทศ ซึ่งมี GDP รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ การเชื่อมโยง ASEAN Single Window ให้ครบทั้ง 10 ประเทศในปีนี้ การริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU และการจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน จะทำให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันยุทธศาสตร์เชื่อมโยงความเชื่อมโยง ซึ่งอาเซียนได้ประกาศโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน 19 โครงการ ที่ธนาคารโลกได้พิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่ภาครัฐและเอกชนน่าจะมีความสนใจร่วมลงทุน

 ทั้งนี้ อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การต่อต้านขยะทะเล, การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน และการสนับสนุนให้อาเซียนร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี พ.ศ.2577 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวอาเซียนมีความภาคภูมิใจต่อความเป็นอาเซียนร่วมกัน

 ขณะเดียวกัน ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทั้งภายในอาเซียนและระหว่างภาคีภายนอกของอาเซียนจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนสำหรับเป็นแนวทางการสานต่อความยั่งยืนในทุกมิติ

 

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเน้นย้ำถึงการสร้างความยั่งยืนในอาเซียนต่อจากนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมี 3Cs ได้แก่ Continuity Complementarity และ Creativity ทั้งนี้ เป้าหมายในหลาย ๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว จึงต้องมี C ตัวแรก คือ Continuity กับข้อริเริ่มที่สำคัญจากปีก่อน ๆ เพื่อให้สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัย C ตัวที่สอง คือ Complementarity ความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มที่เกื้อกูลกันในอาเซียน สุดท้ายต้องใช้ C ตัวที่สาม คือ Creativity ในการแก้ปัญหาที่คั่งค้างและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีอวยพรให้เวียดนามและอาเซียนประสบความสำเร็จต่อไปในปีหน้า

 จากนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้มอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนให้นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2563 ซึ่งหลังจากมอบค้อนประจำตำแหน่งแล้ว ผู้นำทั้งสองได้โอบกอดกัน 

โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวภายหลังรับมอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนว่า เป็นเกียรติอย่างสูงกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้า และแสดงความยินดีกับประเทศไทยและ พล.อ.ประยุทธ์ ในการเป็นประธานอาเซียนได้อย่างเยี่ยมยอด แนวคิดในการจัดงานอาเซียนปีนี้ของไทยคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยืนยันว่าพร้อมจะนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดในปีหน้า

ทั้งนี้ การที่ประชาคมอาเซียนเติบโต จึงต้องรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ตนจึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอาเซียน สำหรับแนวคิดหลักที่จะเป็นประธานอาเซียนในปี 2020 นั้น เนื่องจากอาเซียนเติบโตอย่างมากในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา  อาเซียนจึงต้องมีเอกภาพในการรับมือความท้าทายที่เข้ามาทดสอบความแข็งแกร่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวเสร็จสิ้น ก็ได้ลงจากเวที โดยผู้นำชาติสมาชิกต่างก็เข้าไปจับมือเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2563

อย่างไรก็ตาม ภายหลังพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 ไทยแจกเอกสารในรูปแบบของใบลานปกสีแดงเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเอกสารใบลานดังกล่าวได้มีบันทึกผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ โดยทุกคนที่เข้าร่วมงานจะได้รับใบลานดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

รัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก

โฆษกรัฐบาล ลั่น รัฐบาลพร้อมแจงศึกซักฟอก ดักคอ ขอให้อภิปรายข้อเท็จจริง ไม่ใช้จินตนาการ เหน็บอย่าให้ประชาชนคิดว่ามี-ไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่แตกต่างกัน

รวบครบแล้ว 4 นักโทษหนีเรือนจำประจวบคีรีขันธ์

รวบครบแล้ว 4 นักโทษเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลบหนีจากสถานที่แรกรับกักตัวก่อนส่งเข้าเรือนจำ หลังเมื่อวานตามรวบตัวได้ 2 คน ล่าสุดวันนี้รวบ 2 คนที่เหลือได้ที่ จ.เพชรบุรี เผยวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า 4 วัน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

พบผู้กระทำผิดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร รวม 4 ราย

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร ดุเดือด เจ้าหน้าที่จับกุมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่องรวม 4 คน