fbpx

นายกฯ ขอบคุณคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35

นายกฯ ขอบคุณคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนสำเร็จลุล่วง ส่งไม้ต่อให้เวียดนาม รับเป้าหมาย หลายด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว

ปิดฉากประชุมสุดยอดอาเซียน นายกฯ มอบค้อนส่งต่อเวียดนาม

ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 นายกรัฐมนตรี มอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนแก่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนปี 2563 พร้อมเน้นย้ำการสร้างความยั่งยืนของอาเซียนโดยใช้ 3Cs

“บุรีรัมย์เกมส์” ปิดฉากลงอย่างสวยงามและเรียบง่าย

พิธีปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สวยงามแค่ไหนไปติดตามจากรายงานคุณอำนวยวิทย์ เสมอวงศ์