fbpx

ทุกส่วนราชการพร้อมใจจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

กรุงเทพฯ  20 ก.ย.-  ทุกส่วนราชการพร้อมใจจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย  ทอ.จัดเครื่องบิน Peacemaker ปล่อยควันสีธงชาติ  ขณะที่ ทร.จัดกิจกรรมณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ สถานที่ที่ธงชาติถูกชักขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามประเทศ


 พล.ร.ท. วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม  ซึ่งเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ จากจดหมายเหตุบันทึกของเรือรบฝรั่งเศสระบุว่า ธงประจำชาติสยามถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2223 ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


สำหรับป้อมวิไชยประสิทธิ์ เดิมชื่อ “ป้อมวิไชยเยนทร์ ” หรือ “ป้อมบางกอก” สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์กราบบังคมทูลแนะนำให้สร้างขึ้น พร้อมป้อมทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงสร้างพระราชวังในบริเวณป้อมแห่งนี้ พร้อมปรับปรุงป้อม และพระราชทานนามใหม่ว่า “ป้อมวิไชยประสิทธิ์” ปัจจุบันป้อมวิไชยประสิทธิ์ใช้เป็นที่ยิงสลุตในพิธีสำคัญต่างๆ และติดตั้งเสาธงเพื่อประดับธงราชนาวี และธงผู้บัญชาการทหารเรือ 

ขณะที่ พล.อ.อ.สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติไทย  ณ  บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ มีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น 935  คน   มีกิจกรรมการพาเหรดของทหารเกียรติยศ ประกอบด้วย วงขลุ่ยกลอง ขบวนริ้วธงชาติไทยในอดีต และชุดเชิญธงไตรรงค์  รวมถึง การบินปล่อยควันสีธงชาติเหนือบริเวณพิธี โดยเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 (Peacemaker) 


ส่วนที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  บริเวณหน้าเสาธงประจำรัฐสภา  มี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทั้ง 2 สำนักงาน ร่วมร้องเพลงชาติไทย  

ทั้งนี้ ธงชาติของแผ่นดินไทย เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกำหนดให้ใช้จักร อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ลงไว้กลางธงผ้าผืนแดง สำหรับในเรือกำปั่นหลวง เพื่อแสดงความแตกต่างจากเรือราษฎรชาวสยามทั่วไป ที่ยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดให้ทำรูปช้างสีขาวไว้กลางวงจักร เพื่อชักในเรือหลวง ส่วนเรือราษฎรยังคงใช้ธงแดงเช่นเดิม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้เรือของราษฎรใช้ธงเหมือนอย่างเรือหลวง แต่ให้นำรูปจักรออก เพราะเป็นของสูง คงไว้แต่ช้างเผือกบนพื้นแดงต่างกันแค่เพียงสีพื้น โดยธงเรือราษฎรมีพื้นสีแดง ส่วนเรือหลวงมีพื้นสีขาว 

จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม ร.ศ. 110 ขึ้น เป็นพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย โดยธงเรือรบหลวงมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องบนพื้นแดง มีจักรอยู่บนมุมซ้าย ส่วนธงเรือราษฎร เป็นรูปช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก พ.ร.บ.ธง ร.ศ. 129 ขึ้นใหม่ โดยแยกเป็น ธงราชการ ธงทหารเรือ และธงชาติ  โดยแรกเริ่มนั้น ธงชาติยังมีรูปแบบเหมือนธงเรือราษฎร เรือเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นแดง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศเพิ่มเติมแก้ไข พ.ร.บ.เพิ่มเติม และนำมาสู่การพระราชทาน ธงไตรรงค์ เป็นธงประจำชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2460 และทรงคงไว้ซึ่งธงราชนาวี อันเป็นธงชาติอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทยที่ชักในเรือหลวง  นับได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดธงราชนาวีอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับธงไตรรงค์ 

ทั้งนี้ การจัดพิธีเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460  รวมถึง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ รณรงค์จิตสำนึกกำลังพลของกองทัพอากาศ ให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย         .- สำนักข่าวไทย  

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิต

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิตคาถนน ส่วนคนขับฟอร์จูนเนอร์ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่มีพลเมืองดีพบเห็นเดินอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

นพ.ทวี เผย “โอไมครอน” มาแน่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลือ

ที่ปรึกษา สธ. แนะคนไทยเข้าใจสถานการณ์ โอไมครอนมาแน่ มาตรการต่างๆ แค่ชะลอโรค ย้ำระหว่างนี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลืออีก 10 ล้านคน ลั่นโอไมครอนแพร่เร็วกว่าเดลตา แม้ตอนนี้ไม่แรงกว่า แต่คนไม่ฉีดวัคซีนรุนแรงแน่

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ภาคกลาง และตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาฯ ส่วนอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลาง

สธ.กำชับ 7 จังหวัดอัตราครองเตียงสูงให้เตรียมเตียงเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้มีเตียงดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ 2 แสนเตียง ใช้ประมาณ 28% ยังมีเตียงว่างเพียงพอรองรับ และหากมีการระบาด พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม Community Isolation และฮอสปิเทลรองรับ ย้ำ 7 จังหวัดที่การติดเชื้อรายวันสูง ใช้เตียงสีเหลืองและสีแดงมากกว่า 70% ให้เตรียมเตียงรองรับเพิ่มขึ้น

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ