fbpx

ทั่วไทยจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปีธงไตรรงค์

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย และปีนี้ครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย หลายภาคส่วนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สถานที่ซึ่งมีการชักธงชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามประเทศ

นายกฯ นำร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันพระราชทานธงประจำชาติไทย และและเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ทุกส่วนราชการพร้อมใจจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

ทอ.จัดเครื่องบิน Peacemaker ปล่อยควันสีธงชาติ ขณะที่ ทร.จัดกิจกรรมณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ สถานที่ที่ธงชาติถูกชักขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามประเทศ