fbpx

ศาลปกครองสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาดเล็ก เรสซิเด้นท์

ศาลปกครอง 14 ก.ย.- ศาลปกครองสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารชุดหรู “มหาดเล็ก เรสซิเด้นท์”   ชี้การอนุมัติไม่ชอบ ขนาดความกว้างถนน- ขนาดพื้นที่ดินตั้งอาคาร ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 


ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารชุดมหาดเล็ก เรสซิเด้นท์  ที่ตั้งอยู่ใน ซ.มหาดเล็ก 2 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ   ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง  เป็นเจ้าของโครงการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่  3  เมษายน  2557  ซึ่งเป็นวันที่มีมติดังกล่าว

คดีดังกล่าวชาวบ้าน 23 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดคิวหลังสวน และ แกรนด์หลังสวน ซ.หลังสวน ใกล้เคียงกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ยื่นฟ้อง   สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพวก เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4  และมี บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน ) และสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง เป็นผู้ร้องสอดที่ 1-2  ต่อศาลปกครอง    โดยเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษสูง 43 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 516 ห้อง ได้รับการอนุญาตก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย 


ส่วนเหตุผลที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวระบุว่า  ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถึง ซ.มหาดเล็กหลวง 3  ที่ใช้เพื่อการจราจรของโครงการต่าง ๆ ของโฉนดที่ดินเลขที่ 2220  เลขที่ดิน 3 ของสำนักงานพระคลังข้างที่ฯ  และใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถ.ราชดำริ และถ.หลังสวน  เป็นถนนส่วนบุคคล ไม่ใช่ถนนสาธารณะ   แม้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จะอ้างว่าซ.มหาดเล็กหลวง 2  มีความกว้างตั้งแต่ 12 ถึง 13.57 เมตร และ ซ.มหาดเล็กหลวง 3 มีความกว้างตั้งแต่ 12 ถึง 14.42 เมตร

แต่เมื่อทั้งสองซอย ไม่ใช่ถนนสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร   ที่จะรองรับอาคารใหญ่พิเศษ พื้นที่อาคารรวมมากกว่า 3 หมื่นตารางเมตรได้   ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสองของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 กำหนด กรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการควบคุมต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็น   เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษเพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยจำนวนมาก   

นอกจากนี้กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 กำหนดให้ที่ดินตามโฉนดของสำนักงานพระคลังข้างที่ อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงหมายเลข พ.5 -1 ประเภทพานิชยกรรม  ที่จะใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของศูนย์พานิชยกรรมหลัก ศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า บริการ  ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งถือเป็นย่านชุมชนที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความสะดวกแก่การจราจร  ความปลอดภัย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของอาคารยิ่งกว่าในย่านชุมชนเบาบาง ย่อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เมื่อที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอาคารโครงการ มิได้มีด้านหนึ่งใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร  โดยสภาพของที่ดินจึงไม่อาจใช้ก่อสร้างอาคารที่มีขนาดพื้นที่ 3 หมื่นตรม.ได้ ดังนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต้องมีมติไม่เห็นชอบต่อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว


นอกจากนี้การที่คณะกรรมการชำนาญการฯ  มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกขั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR) โดยนำที่ดินแปลงย่อยที่ 25 ของโฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เลขที่ดิน 3 ของสำนักงานพระคลังข้างที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเอสจีทาวเวอร์  มารวมคำนวนกับอาคารตามโครงการพิพาทนั้นเห็นว่า     เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า อาคารพิพาทมีพื้นที่อาคารรวม 43,747.50 ตรม.   มีพื้นที่ดิน 2,872.15 ตรม.เมื่อคำนวนค่า FAR  เท่ากับ 15.23 ต่อ 1 ซึ่งเกิน 10 ต่อ 1 

จึงไม่เป็นตามข้อ 5 วรรคสองของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ. 2535)ที่กำหนดว่า ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการก่อสร้างอาคารอื่นใด ในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารเดียวกันกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ด้วย  และไม่เป็นไปตามข้อ 22 ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ 2556 ดังนั้นมติของคณะกรรมการชำนาญการฯ ที่เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวซึ่งมีข้อกำหนดไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

หญิงไทยถูกจับพร้อมสามีที่มาเลเซีย หลังหนีคดีฉ้อโกง 800 ล้าน

ตำรวจมาเลเซียจับกุมตัวหญิงชาวไทย และสามีชาวสิงคโปร์ ที่หลบหนี หลังเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจสิงคโปร์ ในคดีฉ้อโกงสินค้าแบรนด์แนมหรูกว่า 800 ล้านบาทได้แล้ว

ในหลวงทรงรับ “ครูบาบุญชุ่ม” เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ “ครูบาบุญชุ่ม” เป็นพระภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ หลังถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

โจรเฒ่า 70 ควงปืนชิงทองอย่างทุลักทุเล สุดท้ายไม่รอด

โจรเฒ่าวัย 70 ปี ควงปืนจี้ร้านทองย่านบางแค บุกเดี่ยวไม่แคร์สังขาร ล้มลุกคลุกคลานขณะหลบหนี แต่สุดท้ายตำรวจตามรวบทันควัน อ้างมันสุดทางแล้ว “ไม่มีจะกิน”

เหยื่อ Mountain B เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 17 คน

เหยื่อไฟไหม้ Mountain B เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตเป็น 17 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือ รักษาตัวในสถานพยาบาลที่มีหน่วยดูแลแผลจากความร้อน

ข่าวแนะนำ

คลังเคาะแล้ว วันลง “ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”

โฆษกรัฐบาล เผย “คลัง” เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามข้อสั่งการ “นายกฯ” เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน

ทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ รายงานทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ขอประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

เหนือจมบาดาล มู่หลานพ่นพิษ เชียงรายน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ

พายุมู่หลานพ่นพิษ หลายพื้นที่ภาคเหนือจมบาดาล โดยที่ จ.เชียงราย น้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ ขณะที่ 4 ชุมชนเทศบาล ต.สากเหล็ก จ.พิจิตร ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น