fbpx

ปตท.สผ. เร่งแผนผลิต จี 1/61 ติดตั้งแท่นผลิตแท่นแรกแล้ว

แหล่งก๊าซในอ่าวไทย เป็นเส้นเลือดใหญ่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศมาอย่างยาวนาน และ ปตท.สผ. บริษัทของ คนไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC เป็นรายแรกของประเทศ พร้อมย้ำเร่งกำลังผลิตตามเป้าหมายเพื่อความมั่นคง พลังงานไทยอย่างเต็มที่ ติดตามจากรายงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมเดินหน้าเปิดให้เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่คาดเริ่มได้กลางปี 2562

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับลูก “ศิริ” พร้อมเดินหน้าเปิดให้เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่คาดเริ่มได้กลางปี 2562 เร่งทำความเข้าใจชุมชนและเคลียร์ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับกฏหมายอื่นให้ชัดหวังเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมดูแลการผลิตแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชให้รักษาระดับการผลิตตามแผนกำหนดไว้โดยเฉพาะช่วงรอยต่อที่ใกล้สิ้นสุดอายุสัมปทานต้องไม่สะดุด