fbpx

“วิษณุ” ชี้ประชาชนติดต่อราชการสะดวกรวดเร็วด้วยหลัก 4 ขึ้น 1 ลง

“วิษณุ” รองนายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาถามมา ตอบไป Better Thailand ที่สยามพารากอน โดยระบุว่า การออกกฎหมายต้องเป็นธรรมและสิ่งที่ประชาชนต้องการ คือ การติดต่อกับราชการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งต้องการเห็น 4 ขึ้น 1 ลง

ภาคอุตสาหกรรมร่วมเสวนา “Better Thailand”

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนะรัฐบาลเร่งผลักดันอุตสาหกรรมอาหาร-EV-อิเล็กทรอนิคส์-ท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ