fbpx

โต๊ะจีนมหาสารคาม ติดเพิ่มอีก 1

คลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร์ ยังต้องจับตา ล่าสุดมหาสารคามยอมรับพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เพิ่มอีก 1 คน ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมจากกลุ่มก้อนนี้อยู่ที่ 21 คน