fbpx

เวียดนามหาทางรับเทคโนโลยี mRNA มาผลิตวัคซีนโควิด

สื่อเวียดนามระบุว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังหาทางรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี mRNA ที่ใช้ในวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค เพื่อนำมาผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศ เนื่องจากอาจประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนไปจนถึงสิ้นปีนี้