fbpx

สมอ. จับมือ สพฐ. และภาคีเครือข่ายกำหนดมาตรฐาน “โรงเรียนปลอดภัย”

สมอ. ร่วมกับ สพฐ. และภาคีเครือข่ายเด็กปลอดภัยกำหนดมาตรฐาน “โรงเรียนปลอดภัย” คุ้มครองความปลอดภัยนักเรียน เตรียมประกาศใช้พฤษภาคมนี้

ชำแหละปมครูหื่น ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

เครือข่ายด้านเด็ก-สตรี สะท้อนวัฒนธรรมความรุนแรงทางเพศฝังรากลึกในสังคมไทย เรียกร้อง รมว.ศึกษาฯ ต้องทำให้โรงเรียนทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดภัย