fbpx

สั่งปิด รง.น้ำยางเขตเทศบาลเมืองเบตง 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ 44 คน

สั่งปิดโรงงานน้ำยางพาราในเขตเทศบาลเมืองเบตง 14 วัน หลังพบแรงงานติดเชื้อรวม 44 คน ส่วนที่ยะลาเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้นำศาสนา